pl en de fr

Co i jak załatwimy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz - komunikat

Realizując postanowienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono z dniem 16 marca 2020 r. tymczasowe zasady organizacji pracy urzędu dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń. 
Prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej. 
Załatwiamy tylko sprawy z punktów 1, 2 , 3, 4.
Przed wejściem do budynku prosimy o zdezynfekowanie rąk.
Przy stanowisku może przebywać tylko 1 osoba.

Kasy urzędu zostały zamknięte

Opłaty należy wnosić przelewem we własnym zakresie.
*** Informacja z wykazem numerów rachunków bankowych znajduje się na dole strony***

Pozostałe informacje:

 1. Kancelaria urzędu jest czynna zarówno dla dostarczycieli przesyłek jak i interesantów. W kancelarii możemy złożyć wszystkie sprawy z zakresu działania Urzędu Dzielnicy. Prosimy o podawanie na składanych dokumentach dokładnych danych adresowych takich jak; telefon, mail. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu centrali 22 443 90 00, dokumenty można przesłać także na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dowody osobiste tylko w zakresie wydawania dowodów na które wnioski zostały już złożone. Wnioski można składać za pośrednictwem e-PUAP.
  Pozostałe sprawy meldunkowe będą rozpatrywane indywidualnie. 
  W zakresie dowodów osobistych informacje możemy uzyskać pod numerem telefonu 22 443 89 24.
 3. Rejestracja pojazdów tylko fabrycznie nowych – trzeba posiadać dowód wpłaty na konto nr 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106  Wysokości opłat dla rejestracji nowego pojazdu
  1. Samochód - 180,50 zł
  2. Motocykl, ciągnik rolniczy – 121,50 zł
  3. Motorower - 111,50 zł
  4. Przyczepa – 121,50 zł W zakresie rejestracji pojazdów informacje możemy uzyskać pod numerem telefonu 22 443 89 37 Osoby, które nie dokonają w terminie 30 dni rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii albo nie zgłoszą zbycia/nabycia nie będą podlegać karze pieniężnej o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeżeli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia.
 4. Prawa jazdy tylko w zakresie wydania dokumentu – trzeba posiadać dowód wpłaty. Wnioski można składać za pośrednictwem e-PUAP. na konto nr 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106 
  opłata w wysokości 100,50 zł
  W zakresie praw jazdy informacje możemy uzyskać pod numerem telefonu 22 443 89 37
 5. Paszporty Terenowy Punkt Paszportowy w Warszawie na Żoliborzu zawiesza działalność do odwołania. Czasowy odbiór dokumentów, dla których wnioski zostały złożone w tym Punkcie odbywa się w Referacie nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie 22 695 73 02 w sytuacjach niecierpiących zwłoki.
 6. Porady prawne w zakresie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zostały zawieszone do dnia 31 marca. Wszelkie informacje możemy uzyskać pod telefonem 19 115.
 7. Podatki – Prosimy o oczekiwanie na decyzje podatkowe, termin ich wysłania może ulec przesunięciu. Zapłata za podatek jest wymagana w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji, bez względu na termin jej otrzymania.
 8. Użytkowanie wieczyste – w przypadku potrzeby wyjaśnienia prosimy o mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl lub pod numerem 22 443 89 10
 9. Działalność gospodarcza – Złóż wniosek w CEIDG wniosek bez wychodzenia z domu → https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/  Wniosek można złożyć:
  1. on-line za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) i podpisania go za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego (informacje o szybkim sposobie uzyskania profilu zaufanego przez Internet można uzyskać pod w/w adresem oraz adresem wskazanym poniżej.
   https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku
  2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres wybranego urzędu gminy (nie obowiązuje rejonizacja). Wniosek składany w ten sposób powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.
   Dodatkowo należy przypomnieć, że zmian we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca będzie mógł dokonać w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie.
   Przedsiębiorca będzie mógł zmienić datę (także wstecz) oraz podać, że rezygnuje z zawieszenia działalności, z wznowienia działalności lub z zaprzestania wykonywania działalności, tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
 10. Ubezpieczenia załatwiamy tylko elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 512-734-997.
 11. Urząd Stanu Cywilnego – tylko ul. Andersa 5 tel. 22 443 12 30. Usługi znacznie ograniczono prosimy o sprawdzenie pod adresem strony internetowej lub telefonicznie.

Wykaz numerów kont rachunków bankowych

 • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 
  (Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106 
  (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych) 
 • 31 1030 1508 0000 0005 5003 7041 
  (wpłaty za wnioski o udostępnianie danych meldunkowych) 
 • 53 1030 1508 0000 0005 5003 7033 
  (wpłaty z tytułu depozytów) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009
  Wpłaty z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatku od nieruchomości /osoby prawne/, podatku od środków transportowych.
  Od 01.01.2011r. każdy podatnik podatku od nieruchomości (osoba fizyczna) ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, który wskazany jest na decyzji wymiarowej.
 • 97 1030 1508 0000 0005 5003 7017
  (wpłaty z tytułu wydatków)
 • 34 1030 1508 0000 0005 5003 7084
  (wpłaty z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • 06 1030 1508 0000 0005 5003 7297
  (wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi OZGOK )
  W sytuacji, gdy nie było możliwe nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu), opłatę należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
  Aby uiścić opłatę należy:
  • podać dane identyfikujące składającego deklarację, miejsce zamieszkania lub siedziby oraz adres nieruchomości,
  • w tytule wpisać OZGOK,
  • uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca.
 • 03 1030 1508 0000 0005 5003 7254
  (wpłaty z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów),
 • 56 1030 1508 0000 0005 5003 7173
  (wpłaty z tytułu koncesji  na sprzedaż alkoholu),
 • 78 1030 1508 0000 0005 5003 7262
  (wpłaty z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych),
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza