pl en de fr
13-01-2021

Sprawy lokalowe mieszkańców Żoliborza – podsumowanie 2020

Sprawy lokalowe, to jeden z najtrudniejszych tematów, z którymi każdego roku musi się zmierzyć Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z uwagi na niewielki zasób mieszkaniowy wynoszący zaledwie 1532 lokale. Na początku 2020 roku, na liście oczekujących na mieszkanie czekały 93 rodziny. W większości były to jedno i dwuosobowe gospodarstwa domowe, które stanowiły 67 proc. wszystkich oczekujących. Rodziny trzyosobowe stanowiły 15 proc., a cztero-, pięcio- oraz sześcioosobowe - 18 proc..

Sprawy mieszkaniowe

W 2020 roku zrealizowaliśmy 26 spraw z listy mieszkaniowej, a 68 łącznie z uwzględnieniem przedłużenia umowy, przywrócenia umowy najmu po ustaniu przyczyny wypowiedzenia, zmiany z inicjatywy urzędu lub najemcy czy w wyniku wyroków eksmisyjnych.

W całym 2020 roku do Urzędu Dzielnicy Żoliborz wpłynęło 100 nowych wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej. Dotyczyły one m.in. zamiany mieszkania, najmu lokalu w zasobie TBS, przyznania mieszkania czy regulacji tytułu prawnego do lokalu.

Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Zoliborz prowadzi także sprawy związane z przyznawaniem dofinansowania do czynszu. W 2020 roku wpłynęło aż 590 wniosków, a przyznana kwota dofinansowania wyniosła łącznie 722.287,68 zł. Dodatkowo, w lokalach mieszkalnych m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Żoliborz, z powodu niskich dochodów, obniżono czynsz 108 rodzinom, ze 116 ubiegających się. 438 gospodarstwom domowym przyznano także rekompensatę kosztów energii elektrycznej na łączną kwotę 33.530,13 zł.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Od 14 marca, w ramach programu wsparcia dla najemców w czasie epidemii koronawirusa, przedsiębiorcy mogą korzystać z obniżek czynszów miejskich lokali użytkowych. W 2020 roku złożonych zostało 58 wniosków, a kwota udzielonych obniżek wyniosła 413.810,77 zł netto.

- Chyba nikt nie przypuszczał, że pandemia koronawirusa zamknie nas w domach na tak długi czas, a wielu przedsiębiorców i ich rodziny pozbawi przez to dochodów. Dlatego jednym z priorytetów stało się szybkie udzielanie wsparcia i rozpatrywanie wniosków o obniżenie czynszu w lokalach użytkowych będących w naszych zasobach. Mamy nadzieję, że działania podejmowane przez Urząd Dzielnicy i Miasto Stołeczne Warszawa pozwolą naszym przedsiębiorcom przetrwać ten ciężki czas – mówi Agata Marciniak-Różak, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Obniżki cały czas są udzielane i można z nich skorzystać na dwa sposoby: w przypadku prowadzenia działalności w ograniczonym zakresie obniżka jest obliczana proporcjonalnie do udokumentowanego spadku dochodu w czasie epidemii. Natomiast, jeśli najemca całkowicie zaprzestał działalności i lokal jest zamknięty, wtedy czynsz za ten okres zostaje obniżony do sumy miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem lokalu.

Zmiany prawne

Ponadto, w 2020 roku sprzedaliśmy 69 proc. udział w działce i budynku przy ul. Śmiałej 45 za kwotę 2.777.500 zł. Dodatkowo przeprowadziliśmy regulację stanu prawnego 8 lokali mieszkalnych sprzedanych w latach poprzednich oraz wykreśliliśmy 18 hipotek przy sprzedaży lokali.

Po szczegóły zapraszamy do prezentacji ppt. pobierz

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza