Otwarte konkursy ofert na rok 2020

W 2019 roku chcielibyśmy Państwu zaproponować konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury, Sportu i Rekreacji, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz.

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami ofert.

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz:

 

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz:

» Zapobieganie wykluczeniu i przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych
termin składania ofert - do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 15:00,

» Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów zamieszkujących dzielnicę Żoliborz oraz rozwój ich aktywności społecznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
termin składania ofert - do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 15:00,

» Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w formie opiekuńczej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
termin składania ofert - do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.