pl en de fr
07-10-2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - 13-10-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 13 października 2020 r. godz. 18:00 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 r.
 3. Zaopiniowanie projektu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 789/20 z dnia 6 października 2020 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2021.
 5.  Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Mieszkalnictwa
/-/ Sławomira Pieńkowska

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Agata Marciniak-Różak
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Renata Kozłowska
 • Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz – p. Alina Chojnicka
 • Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji – p. Rafał Utracki
 • Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej – p. Zbigniew Najbauer
 • Naczelnik Wydziału Nieruchmości – p. Krzysztof Dejnarowicz
 • Kierownik Zespołu Prawnego – p. Jacek Jasik
 • Naczelnik Wydziału Kadr – p. Lidia Puścian
 • Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego –p. Agnieszka Płucennik
 • Naczelnik Wydziału Informatyki – p. Jacek Skarbek
 • Naczelnik Wydziału Infrastruktury – p. Maria Szwałko
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – p. Paweł Tęcza
 • Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – p. Zdzisława Frydrych
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – p. Artur Nawrot
 • Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych – p. Magdalena Stefaniuk
 • Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji – p. Urszula Markiewicz-Cachro
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – p. Alicja Tyc-Żardecka
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza