pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD Wspólnego posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisji Edukacji i Sportu w dniu 8 marca 2021 r., godz. 18.00 Posiedzenie w trybie zdalnym

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i nadania jej statutu.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca 
 Komisji Edukacji i Sportu 
  /-Monika Kurowska-/ 

Przewodniczący
Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego
 /-Adam Buława -/

 

Zaproszeni goście:

 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Renata Kozłowska
 • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz – p. Michał Błotny
 • Naczelnik Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz – p. Ewelina Kot
 • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI EDUKACJI I SPORTU w dniu 4 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 16:45 wizja lokalna boiska w Szkole Podstawowej Nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18 A

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 4 marca 2021 r., godz. 18:00 (CZWARTEK) Posiedzenie w trybie zdalnym

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 22 lutego 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Wybór składu gatunkowego drzew do nasadzeń zastępczych wskazywane przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na terenie Żoliborza.
 3. Podsumowanie prac wykonanych przez Zarząd Zieleni Warszawskiej na terenie Żoliborza w 2020 r. (nasadzenia, wycinki, pielęgnacje, budżet partycypacyjny).
 4. Planowane na 2021 r. przez Zarząd Zieleni Warszawskiej prace na terenie Żoliborza (nasadzenia, wycinki, pielęgnacje, budżet partycypacyjny.
 5. Przyjęcie projektu stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie opracowania projektu rewitalizacji parku Kaskada.
 6. Sprawy różne wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
 /-/Łukasz Porębski

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy
 • Pani Renata Kuryłowicz – Dyrektor Zarządu Zielni m.st. Warszawy
 • Ewa Kalnoj-Ziajkowska - Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii korona wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym za pomocą aplikacji Cisco Webex.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie się do dnia przed komisją do godz. 15.00 na adres mailowy: Zoliborz. WOR@um. warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie. W dniu komisji o godz. 15.30 osoba zainteresowana na swój adres mailowy otrzyma link do zdalnego posiedzenia komisji, Zabranie głosu w dyskusji nastąpi po udzieleniu głosu przez prowadzącego obrady.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy informuje, że zgłoszenie się do udziału w komisji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz. WOR@um. warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 24 lutego 2021 r., godz. 18.00 posiedzenie zdalne

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza