pl en de fr

Wydarzenia społeczne

W dniu 4 grudnia 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy II kadencji 2020 – 2023, powołanej Uchwałą nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 roku (z późn. zm.). Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Pani Renata Kozłowska, zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz, otworzyła obrady, pogratulowała wyboru i wręczyła zaświadczenia wybranym radnym Żoliborskiej Rady Seniorów. Życzyła im także udanej i bogatej w dokonania kadencji. Zastępca Burmistrza Pani Renata Kozłowska wyraziła nadzieję, że Rada Seniorów będzie platformą dialogu pomiędzy Urzędem, a żoliborskimi seniorami.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisja Edukacji i Sportu w dniu 8 września 2020 r., godz.18.00
Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala nr 328, ul. Słowackiego 6/8

Rozpoczyna się kolejna edycja rozpoznawalnego i cieszącego się popularnością konkursu, w którym Warszawska Rada Seniorów, rady dzielnicowe wraz z Urzędem m.st. Warszawy wybierają i nagradzają miejsca otwarte na potrzeby osób 60+. Organizatorzy zapraszają instytucje, organizacje dostępne, oferujące atrakcyjne zniżki i ciekawe wydarzenia dla starszych mieszkańców stolicy. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2020 r.

W piątek nad ranem – 8 maja 2020 – zmarła Wanda Rodowicz. Żoliborz bez niej będzie uboższy. Kim była Pani Wanda i co po sobie zostawia, by zasłużyć na taką refleksję?

Rozwój pandemii koronawirusa i konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny. W ostatnim czasie wzrosła liczba zgłoszeń telefonicznych i mailowych od osób potrzebujących pomocy. Trudną sytuację potwierdzają organizacje i stowarzyszenia, działające na rzecz praw kobiet i osób doświadczających przemocy domowej.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza