pl en de fr

Zespół Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy Żoliborz

Kierownik: Robert Milej
Tel.: 22 443 89 61
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
Tel.: 22 443 90 54, 22 443 90 32

Do zakresu działania Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym weryfikacja poprawności ich sporządzenia i rejestracja w systemie informacyjnym gospodarki odpadami komunalnymi dla m. st. Warszawy.
 2. Prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji.
 3. Dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych.
 4. Wystawienie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Wybrane sprawy z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzonych spraw wraz z współpracą z innymi Wydziałami, Zespołami dla Dzielnicy oraz Biurami m. st. Warszawy i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony środowiska;

Ważne informacje:

 1. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm.
 2. ustawa o ordynacji podatkowej z późn. zm.
 3. ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z późn. zm.
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy Uchwała nr XIV/292/2015 z 9-07-2015 5.
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów
 6. Uchwała nr XIV/293/2015 z 9-07-2015 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 7. Uchwała nr V/85/2015 z 12-02-2015 7. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Uchwała nr XXXI/787/2016 z 07-07-2016 8. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Uchwała nr XXXI/788/2016 z 07-07-2016 9. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała nr XXXVII/949/2012 z 31-05-2012
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza