26-06-2018

"Rozgadane rączki"- w edukacji przedszkolnej

„Rozgadane rączki” to projekt nauki języka migowego zrealizowany w Przedszkolu nr 87 przy ul. Broniewskiego. To ciekawy i efektywny sposób, by oswajać dzieci z „innością, by uczyć je tolerancji i przyzwyczajać do obcowania z osobami niepełnosprawnymi w życiu codziennym.

Nauka języka migowego, to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim wskazanie dzieciom  nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się ludzi ze sobą. Od najmłodszych lat uczymy je szacunku, i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych. Poprzez naukę języka migowego tworzymy możliwość poznania sposobu kontaktowania się z osobami z wadą słuchu, rozwijamy umiejętności społeczne dzieci, poszerzamy ich pogląd na świat i sposób jego rozumienia. Nauka języka migowego, choć wymaga ćwiczeń i wielu powtórzeń, stanowi miłą alternatywę od codzienności, wymaga innego spojrzenia na świat i ludzi, dając jednocześnie niesamowitą satysfakcję i radość z osiąganych efektów. Efekty naszej pracy Rodzice mogą obserwować podczas różnych uroczystości.

zdj

Zachęcamy innych by poszli naszym śladem.

Joanna Pyzara
Przedszkole Nr 87