Z życia dzielnicy

W poniedziałek, 12 lutego 2018 r. w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Dyskutowano o złożonych na Żoliborzu projektach oraz o rozpoczynającym się etapie weryfikacji  szczegółowej. Ustalono terminy spotkań dyskusyjnych, na których autorzy lub ich przedstawiciele będą prezentować mieszkańcom swoje pomysły. Spotkania  odbędą się na przełomie lutego i marca w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz. O terminach  poinformujemy wkrótce.

piątek, 02 lutego 2018 00:00

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz zapewne zapamiętana zostanie przez radnych, jako bodaj najkrótsza w tej kadencji. Natomiast mieszkańcy kojarzyć ją będą z wymiarem czynszu w budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Radni podjęli uchwałą potwierdzającą, że dla celów związanych z wymiarem czynszu obszar Żoliborza nadal (ma to miejsce od 2009 roku) zaliczany będzie do strefy centralnej. W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Ustalenia stref czynszowych dokonuje się w oparciu o kryterium dostępności do środków komunikacji, placówek oświatowych, kulturalnych, medycznych i usługowo-handlowych. Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy posiada dobry układ komunikacji publicznej zapewniający łatwą dostępność do obiektów usytuowanych na terenie Dzielnicy oraz efektywnie powiązany z układem komunikacji całego Miasta. Rozległa sieć komunikacji pozwala na szybkie i sprawne przemieszczanie się w obrębie samej Dzielnicy i poza nią. Systematycznie wytyczane są kolejne ścieżki rowerowe stanowiące alternatywę dla ruchu motorowego. Na terenie Dzielnicy Żoliborz działają liczne publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, zapewniając mieszkańcom dostateczny dostęp do edukacji i zróżnicowanych form opieki nad dziećmi. Na terenie Dzielnicy działa m.in. Kino „Wisła”, Teatr „Komedia”, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, Muzeum Katyńskie i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Rozbudowana jest sieć punktów Biblioteki Publicznej. Dzielnica sprzyja organizacji imprez kulturalnych, sportowych i oświatowych. Placówki medyczne zapewniają mieszkańcom równomierny dostęp do służby zdrowia. Mimo, że na terenie Żoliborza nie zlokalizowano żadnego obiektu handlowego o dużej powierzchni, mieszkańcy mają zapewniony dogodny dostęp do punktów usługowo-handlowych. Rodzaj i struktura tego typu obiektów wspiera integrację lokalnej społeczności i rozwój handlu w Dzielnicy. Dostęp do punktów użyteczności publicznej jest jednakowy dla całego terenu Żoliborza. Należy również podkreślić, że na obszarze Dzielnicy Żoliborz usytuowane są liczne tereny zielone, służące rekreacji mieszkańców i podnoszące standard życia w Dzielnicy.

Przypomnijmy, że obowiązują tu dwie stawki czynszu za 1 m2: 8,13 zł w budynkach wzniesionych przed 1995 r. i 12,12 zł w budynkach wzniesionych po 1995 r. 

Ponadto radni zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej uznali za bezzasadne skargi złożone przez mieszkańców na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 267 oraz na działanie Zarządu Dzielnicy. 

 

piątek, 26 stycznia 2018 00:00

Budżet partycypacyjny na Żoliborzu

BP 2019 to już piąta edycja budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Przed pięciu laty startowaliśmy na Żoliborzu kwotą 685 000 zł. Na rok przyszły przeznaczamy na ten cel 2 110 000,00 zł. W czterech dotychczasowych edycjach spośród 378 projektów zgłoszonych do realizacji, mieszkańcy wybrali drogą głosowania 94 projekty, o łącznej wartości 5 932 072 zł. Ta kwota robi wrażenie. Tym bardziej, że przekłada się ona na zaspakajanie konkretnych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Dotyczy to m.in. nowych miejsc postojowych, udogodnień dla rowerzystów, poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, udogodnień dla seniorów i niepełnosprawnych, wzbogacania zieleni miejskiej, działań proekologicznych, rozwijania rekreacji i sportu. Poparcie zyskują także projekty kulturalne i edukacyjne. Za realizację poszczególnych projektów odpowiadają wydziały Urzędu Dzielnicy oraz jednostki organizacyjne miasta (m.in.: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego).

W poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku przy ul. Marii Kazimiery 20/1 zainaugurowało swoją działalność pierwsze na Żoliborzu Miejsce Aktywności Lokalnej. Na spotkaniu pojawiło się wielu gości, mieszkańcy oraz współtwórcy przedsięwzięcia, wśród których byli Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Grzegorz Okoński oraz Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Krzysztof Mikołajewski.  Burmistrz Dzielnicy Krzysztof Bugla przywitał zebranych, a następnie symbolicznie przekazał klucze do nowo powstałego miejsca koordynatorkom działań – Paniom Agacie i Marcelinie, które będą wspierać  mieszkańców w realizacji pomysłów społeczności sąsiedzkiej.  W miłej atmosferze przy muzyce i kawie rozpoczęły się rozmowy, zawieranie znajomości i wymiana wrażeń.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tego miejsca.

Zapraszamy do MAL 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty w godz. 11.00 – 21.00.

W najbliższą sobotę w godz. 10.00 – 14.00 odbędzie się w tym miejscu Żoliborski Maraton Pisania Projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2019, serdecznie zapraszamy. 

 

6 grudnia 2017 r. o godz. 17.30 odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz. Zebrani uzgodnili  zasady wsparcia dla mieszkańców  w związku z trwającym etapem składania projektów. Wydziały merytoryczne będą udzielać  pomocy i informacji  telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu.