Z życia dzielnicy

We wrześniu w warszawskich placówkach oświatowych może zabraknąć ponad 3 tys. nauczycieli: m.in. 1,7 tys. w szkołach podstawowych, aż 1,4 tys. w szkołach ponadpodstawowych, blisko 600 nauczycieli przedszkolnych i 400 pedagogów specjalnych. Przede wszystkim brakuje wykładowców języka angielskiego, matematyki, wychowania fizycznego oraz praktycznej nauki zawodu.

Fundacja Pole Dialogu od lipca 2018 do końca 2019 roku realizuje na Żoliborzu projekt „Pomysłowy Żoliborz”. Jego celem jest wsparcie mieszkanek i mieszkańców dzielnicy w samodzielnym realizowaniu swoich pomysłów na rzecz otoczenia i żoliborskiej wspólnoty.

11 marca 2019 r. podpisana została umowa na realizację I etapu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German. Jest to inwestycja potrzebna i oczekiwana. Wykonawcy - MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług technicznych „ŚLĄSK” Sp. z o.o. z Sosnowca - bez zwłoki weszli na plac budowy. Na załączonej galerii pokazujemy, jak postępuje budowa.

Żoliborska plaża, z której jesteśmy dumni, znalazła się pod wodą. Już teraz zadajemy sobie pytanie: co z niej zostanie?

PP-P nr 3 w Warszawie jest obecnie jedyną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Polsce, posiadającą certyfikat "Chronimy dzieci". Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.