Z życia dzielnicy

We wtorek, 21 stycznia zakończył się pierwszy etap siódmej edycji budżetu obywatelskiego 2021 – zgłaszanie projektów. Na Żoliborzu zgłoszono, aż 114 pomysłów. To prawie dwa razy więcej niż
w poprzedniej edycji, w której wpłynęło 61 zgłoszeń. Autorzy składali projekty głownie elektronicznie – 91 projektów, w tradycyjnej formie wpłynęły 23 pomysły.

W styczniu, w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" rozpoczęło działalność Senioralne Biuro Karier. To pierwsze takie miejsce w Warszawie, w którym osoby na emeryturze znajdą oferty pracy przygotowane specjalnie dla nich, uzyskają wsparcie w poszukiwaniu i znalezieniu pracy, a pracodawcy wykwalifikowanych kandydatów do zatrudnienia.

Żoliborz przyłącza się do ogólnopolskiej akcji Wymiana Ciepła. Namiot, w którym można zostawić i wziąć ciepłe ubrania dla potrzebujących stanął z tyłu Urzędu Dzielnicy od strony ul. Kątowej. Dziękujemy Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Dorota Klejn za pomysł włączenia się do akcji❤️

9 431 żoliborskich dzieci z 6 312 rodzin otrzymało w 2019 roku świadczenie wychowawcze 500+. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 37 mln 729 tys. 109 zł, co stanowiło 84 proc. wsparcia finansowego udzielonego rodzinom. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy realizował w 2019 roku 11 różnych pomocowych programów finansowych. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła łącznie 45 mln 102 tys. 236 zł.

170 drzew posadził w 2019 roku Wydział Ochrony Środowiska na terenach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. O 35 drzew wzbogacił się Park Kaskada, 13 nowych posadziliśmy przy Alei Wojska Polskiego, 14 przy ul. Przasnyskiej, a 9 w Parku Kępa Potocka. W 2020 roku nowe drzewa zostaną zasadzone m.in. przy ul. Rydygiera oraz w Parku Sady Żoliborskie.