Z życia dzielnicy

Na Żoliborzu w wielu placówkach trwają prace adaptacyjne i budowlane związane m.in. z przyjęciem podwójnego rocznika do szkół.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Żoliborza do udziału w fantastycznej akcji pn.„Wielka zbiórka pluszaków dla dzieci z sali wybudzeń.” Akcja organizowana jest we współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka.

Nawierzchnia ul. Felińskiego między ul. Gen. Zajączka a Aleją Wojska Polskiego przejdzie gruntowny remont. Jest to najbardziej zaniedbany odcinek tej ulicy.

W poniedziałek (11 marca 2019 r.) podpisana została umowa na realizację I etapu budowy zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German. Inwestycja potrzebna i oczekiwana otrzymała zielone światło dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez Radę m.st. Warszawy.

Do 24. lipca uczniowie zakwalifikowani do wybranych szkół potwierdzają swoją wolę.

25. lipca o godz. 15.00 w elektronicznym systemie rekrutacji będzie opublikowana lista wolnych miejsc w warszawskich szkołach, patrz: https://warszawa.edu.com.pl

Tylko w tych szkołach będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

DLATEGO WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

 1. Rekrutacja uzupełniająca do szkół nie będzie prowadzona za pomocą elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Do wybranej szkoły trzeba zgłosić się osobiście. Podania o przyjęcie do nowych szkół należy składać w formie papierowej - druki będą na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
 2. Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły można umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym. Spotkania takie odbywać się będą na Starym Mieście od 26. do 28. lipca (od piątku do niedzieli) w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4.  Zapisy rozpoczną się w poniedziałek 22. lipca tutaj
 3. W przypadku szkół z oddziałami dwujęzycznymi/sportowymi/mistrzostwa sportowego niezbędny jest sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych lub sprawnościowy, który będzie przeprowadzany w szkołach od środy 31. lipca do piątku 2. sierpnia. Wszystkie szczegóły będą dostępne w placówkach.
 4. Do składanego w wybranej szkole podania trzeba dołączyć kopie: 
  1. świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
  2. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty;
  3. dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych. Podania można złożyć do każdej wybranej szkoły, ale są na to tylko️ 3 dni robocze, od piątku 26. lipca (od godz. 8.00), do wtorku 30. lipca –(do godz. 12.00). O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów, a nie kolejność zgłoszeń!
 5. W poniedziałek 19. sierpnia o godz. 12.00 należy sprawdzić w wybranych szkołach, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.  Po zakwalifikowaniu się do szkoły należy do wtorku 27. sierpnia do godz. 16.00 złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.  W środę 28 sierpnia o godz. 10.00 szkolne komisje rekrutacyjne wywieszą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym. Szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: tutaj
Rekrutacja 4