Z życia dzielnicy

W poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r., przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tego dnia o godz. 12.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe, a Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje z tej okazji akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał nową umowę na świadczenie bezpłatnych usług weterynaryjnych dla wolno żyjących i bezdomnych żoliborskich kotów. Przychodnia Weterynaryjna „OAZA” oferuje badania profilaktyczne i specjalistyczne, zabiegi kastracji i sterylizacji oraz szczepienia. Umowa o współpracy jest realizacją projektu z budżetu obywatelskiego na 2021 rok i opiewa na łączną kwotę blisko 35 tys. zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy powiększy się o dodatkowy lokal przy ul. Popiełuszki 11. Będący w zasobach ZGN Żoliborz lokal o powierzchni 183,65 m2 zostanie dostosowany do potrzeb działalności placówki pomocy społecznej. Na jego adaptację przeznaczono w 2021 roku 330 tys. zł.

Boiska Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego przy ul. Felińskiego 13 przejdą kompleksowy remont. Środki finansowe przyznane Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przez Radę Miasta umożliwią rozpoczęcie inwestycji jeszcze w 2021 roku. Obejmie ona pełną modernizację dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z utworzeniem miejsca do pchnięcia kulą, bieżni ze skocznią w dal z oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Żoliborskie szkoły ponadpodstawowe: LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza oraz Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” uplasowały się w gronie najlepszych szkół w Polsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Techników 2021 i zdobyły tytuł „Złotej Szkoły”.