Z życia dzielnicy

W 2020 roku Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ukończył trzy duże inwestycje: budowę budynku edukacji wczesnoszkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1, przebudowę ul. Rydygiera na odcinku od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej oraz oddał do użytku Centrum Lokalne Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b.

10 084 żoliborskich dzieci z 6 540 rodzin otrzymało w 2020 roku świadczenie wychowawcze 500+. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 56 mln 934 tys. 628 zł, co stanowiło 89 proc. wsparcia finansowego udzielonego rodzinom. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wypłacił mieszkańcom świadczenia społeczne w 11 różnych kategoriach. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń społecznych wyniosła łącznie 64 mln 369 tys. 458 zł.

Przejęcie budynku na siedzibę i rozpoczęcie przygotowań do utworzenia Domu Kultury na Żoliborzu, organizacja letnich wydarzeń plenerowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, odsłonięcia tablic upamiętniających ważnych mieszkańców Żoliborza, w tym reżysera Andrzeja Wajdę oraz organizacja uroczystości rocznicowych – to m.in. działania realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Sprawy lokalowe, to jeden z najtrudniejszych tematów, z którymi każdego roku musi się zmierzyć Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z uwagi na niewielki zasób mieszkaniowy wynoszący zaledwie 1532 lokale. Na początku 2020 roku, na liście oczekujących na mieszkanie czekały 93 rodziny. W większości były to jedno i dwuosobowe gospodarstwa domowe, które stanowiły 67 proc. wszystkich oczekujących. Rodziny trzyosobowe stanowiły 15 proc., a cztero-, pięcio- oraz sześcioosobowe - 18 proc..

Przejście w tryb nauki zdalnej, nowa organizacja pracy placówek oświatowych, zmiany w organizacji matur i egzaminów ósmoklasisty, wprowadzenie obostrzeń sanitarnych w szkołach i przedszkolach – to główne wyzwania przed którymi stanął w 2020 roku Zarząd Dzielnicy i Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.