pl en de fr

Wydział Obsługi Rady

Naczelnik Wydziału: Ewelina Kot
Tel.: 22 443 88 70
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
Tel.: 22 443 88 71, 22 443 88 72, 22 443 88 73
Fax: 22 560 13 19
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
 1. obsługa organizacyjno-techniczna Rady Dzielnicy i jej komisji, w tym:
  1. przygotowywanie materiałów na sesje i komisje Rady Dzielnicy,
  2. podawanie do publicznej wiadomości porządków obrad sesji i komisji Rady Dzielnicy oraz innych informacji dotyczących pracy Rady Dzielnicy, w tym do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową Urzędu Dzielnicy,
  3. przekazywanie zawiadomień o posiedzeniach sesji i komisji Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością,
  4. sporządzanie protokołów i prowadzenie dokumentacji sesji,
  5. sporządzanie protokołów i uchwał z komisji Rady Dzielnicy, nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi na uchwały oraz prowadzenie dokumentacji komisji,
  6. obsługa audio oraz nagrywanie sesji i posiedzeń komisji Rady Dzielnicy,
  7. kierowanie uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością oraz przekazywanie ich treści do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową Urzędu Dzielnicy,
  8. opracowywanie projektów planów oraz projektów sprawozdań z pracy komisji Rady Dzielnicy, w porozumieniu z przewodniczącym komisji,
  9. sporządzanie harmonogramów posiedzeń sesji i komisji Rady Dzielnicy,
  10. przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do Rady Dzielnicy,
  11. obsługa spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
 2. obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Dzielnicy oraz udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu, w tym:
  1. udostępnianie i powielanie aktów prawnych oraz innych dokumentów,
  2. sporządzanie harmonogramów i organizowanie dyżurów radnych, podawanie ich do publicznej wiadomości, w tym do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową Urzędu Dzielnicy,
  3. przyjmowanie i rejestracja pism wpływających do Rady Dzielnicy oraz przekazywanie ich zgodnie z dekretacją,
  4. sporządzanie projektów pism dla radnych,
  5. rejestrowanie, przechowywanie oraz przygotowanie do publikacji kopii oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Dzielnicy;
  6. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem diet dla radnych Dzielnicy;
 3. obsługa organizacyjno-techniczna oraz nadzór merytoryczny nad Młodzieżową Radą Dzielnicy Żoliborz oraz Radą Seniorów Dzielnicy Żoliborz;
 4. obsługa administracyjna Wydziału, w tym prowadzenie rejestru zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro oraz rejestru umów przygotowywanych w Wydziale;
 5. prowadzenie rejestru uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy;
 6. prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych Dzielnicy oraz nadzór nad terminowością udzielanych odpowiedzi;
 7. prowadzenie wykazu oraz współpraca z jednostkami niższego rzędu działającymi na terenie Dzielnicy;
 8. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwidacją jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze Dzielnicy, na zasadach i w trybie określonych w statucie Dzielnicy oraz funkcjonowaniem i działalnością tych jednostek.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza