pl en de fr

Wydział Informatyki

Naczelnik Wydziału: Jacek Skarbek
Tel.: 22 443 89 99
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
Tel.: 22 443 88 66
Fax: 22 560 12 21
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: zobacz stronę Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
 1. zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych, delegatur mających siedzibę w Dzielnicy, zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania, w tym:
  • pomoc pracownikom Urzędu Dzielnicy w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem infrastruktury informatycznej,
  • sprawowanie nadzoru i zapewnienie serwisu w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu;
 2. tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym:
  • tworzenie nowych oraz aktualizowanie istniejących rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu Dzielnicy,
  • przygotowywanie planów finansowych, planowanie oraz dokonywanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych Wydziałów dla Dzielnicy,
  • administrowanie sieciami lokalnymi i zewnętrznymi, serwerami obsługującymi aplikacje merytoryczne wykorzystywane w Urzędzie Dzielnicy, serwerami internetowymi Urzędu Dzielnicy,
  • techniczna obsługa strony internetowej Urzędu Dzielnicy,
  • administrowanie kontami użytkowników, bazami danych, aplikacjami i usługami sieciowymi,
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
  • analizowanie potrzeb użytkowników, przygotowywanie planów rozwoju informatyki w Dzielnicy, obserwowanie postępu technologii informatycznych, rozwiązań informatycznych stosowanych w Unii Europejskiej oraz związanych z koncepcją programu e-Government,
  • programowanie i bilingowanie centrali telefonicznej;
 3. wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie Dzielnicy, we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji, w tym:
  • realizowanie zadań w zakresie budowy systemów informatycznych Urzędu zleconych przez Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Dzielnicy,
  • wdrażania nowych systemów informatycznych wynikających z potrzeb Urzędu Dzielnicy;
 4. utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu Dzielnicy;
 5. realizowanie zadań związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy do spraw budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;
 6. sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych z działalności wydziału;
 7. prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie zadań prowadzonych przez wydział;
 8. prowadzenie kancelarii elektronicznej wraz z rejestrem pism przychodzących do wydziału, przygotowywanie umów, upoważnień, porozumień, pełnomocnictw oraz innych pism w zakresie działania wydziału.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza