pl en de fr
W piątek 19 grudnia 2014 o godz. 18:00 radny senior Ryszard Mazurkiewicz wznowił przerwaną 4 grudnia inauguracyjną sesję Rady Dzielnicy Żoliborz. W pierwszym punkcie porządku obrad ślubowanie złożył nieobecny poprzednio radny Konrad Smoczny.  Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Adama Bławy (42 lata) z PiS i Piotra Wertensteina-Żuławskiego (38 lat) z PO. Obydwaj są żoliborzanami i radnymi kilku kadencji. Do przeprowadzenia głosowania powołano komisję skrutacyjną w składzie: Dariusz Kołodziejek – przew., Grzegorz Hlebowicz i Krzysztof Orzeszek. Przewodniczącym Rady Dzielnicy Żoliborz  został wybrany Adam Buława, który otrzymał 13 głosów. Na jego kontrkandydata, który piastował funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy przez dwie kolejne kadencje, głosy oddało 7 radnych.

13 grudnia 2014 r w Białej Podlaskiej odbył się XXXI Puchar Polski seniorów w Karate Kyokushin zorganizowany przez Polski Związek Karate z udziałem rekordowej liczby około 400 zawodników z 87 ośrodków. Wojciech Żytkiewicz z żoliborskiego UKS Mushin zdobył I-sze miejsce w kat. - 70 kg.

19.12.2014

Nowe siłownie

Żoliborz wzbogacił się o dwie dodatkowe siłownie. Pierwsza z nich powstała na skwerze Andrzeja Woyciechowskiego (twórcy Radia Zet), druga zaś w rejonie ulic Krajewskiego i Jeziorańskiego (Cytadela Południowa).  Z inicjatywą zainstalowania tej pierwszej wystąpiła w imieniu seniorów mieszkających na Żoliborzu Oficerskim Danuta Orzeszko-Bałuk. W piśmie skierowanym do burmistrza Krzysztofa Bugli Pani Danuta zwróciła uwagę na istotny czynnik społeczny. Jest to osiedle zamieszkałe przez ludzi starych. Wśród nich są „w znacznej liczbie ludzie zasłużeni dla Warszawy, Żoliborza oraz polskiej państwowości, kultury i nauki. Niskie emerytury uniemożliwiają im na korzystanie z odpłatnych zajęć klubowych.  …samo bieganie z kijkami, to za mało”.
15.12.2014

Pamiętamy!

13 grudnia 2014r. w 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w oknach Urzędu Dzielnicy Żoliborz pojawiło się symboliczne Światło Wolności, które jest hołdem złożonym wszystkim ofiarom stanu wojennego i manifestacją przywiązania do idei wolności, demokracji i prawdy.

Trzeci, rekordowy sezon już za nami. Rowery Veturilo były wypożyczane 1,9 mln razy – średnio co 12 sekund, a w systemie zarejestrowało się ponad 90 tys. nowych użytkowników.
W tym roku liczba użytkowników rowerów miejskich zwiększyła się o kolejnych 90 192 osób i 30 nowych stacji (liczba użytkowników Veturilo wzrosła do 292 163 osób!).  
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza