pl en de fr
czwartek, 14 grudnia 2017 00:00

XXII Żoliborski Bieg Mikołajkowy

Niedziela 10.12.2017 r. na Żoliborzu przywitała kilkuset miłośników biegania słoneczną pogodą. Teren Pasa Nadwiślańskiego był miejscem odbywania się XXII edycji Żoliborskiego Biegu Mikołajkowego. Lokalizacja imprezy została zmieniona w stosunku do lat ubiegłych, co spotkało się z pozytywnymi odczuciami uczestników biegu.

6 grudnia 2017 r. o godz. 17.30 odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz. Zebrani uzgodnili  zasady wsparcia dla mieszkańców  w związku z trwającym etapem składania projektów. Wydziały merytoryczne będą udzielać  pomocy i informacji  telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu. 

piątek, 01 grudnia 2017 00:00

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

To jeszcze nie finał, ale na XXXI Sesji RDŻ uczyniony został ważny krok przybliżający nas do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Żoliborza Południowego. Rada Dzielnicy „zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego…”. Marek Mikos, reprezentujący Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, swoje wystąpienie ograniczył do sformułowania jednozdaniowej prośby o pozytywną opinię. Taką wolę deklarowali również w swoich wystąpieniach radni. Dyskusja, którą podjęli głównie  zainteresowani sprawą mieszkańcy i przedstawiciele deweloperów, skoncentrowała się w zasadzie na dwóch wątkach. Pierwszy z nich dotyczył możliwości nadbudowy jednego pietra na kilku domach na osiedlu WSM Serek Żoliborski. Pieniądze uzyskane dzięki sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań umożliwiłyby zainstalowanie w tych budynkach (dotychczas czteropiętrowych) wind. Niektóre wypowiedzi w tej sprawie zabrzmiały bardzo dramatycznie, gdyż przy obecnie obowiązującym stanie prawnym takie rozwiązanie jest mało realne. W drugim wątku podniesionym przez deweloperów zwrócono uwagę na fakt zmiany w projekcie planu przeznaczenia niektórych fragmentów terenu. Uniemożliwi to zrealizowanie inwestycji zaplanowanych zgodnie z wydanymi deweloperom przez miasto warunkami zabudowy. Sprawy te zapewne wrócą podczas dyskusji  na forum Rady Warszawy. Konkretne uwagi do planu złożył Bogdan Żmijewski, który opowiedział się za przyjęciem planu, ale równocześnie z dużym znawstwem przedmiotu dyskusji wypunktował zagadnienia,  które wymagają korekty.

Z niemałym zdziwieniem żoliborzanie przyjęli zaliczenie Stanisława Tołwińskiego do symboli komunizmu. Trudno bowiem uznać, że polski patriota, carski więzień, członek historycznej PPS mającej wypisane na sztandarach hasła niepodległościowe, współtwórca WSM z jej programem społecznym otwartym na zaspakajanie codziennych potrzeb człowieka, związany z ruchem oporu w okresie okupacji niemieckiej w latach 1944 – 1945,  twórca legendarnej Republiki Żoliborskiej podczas Powstania Warszawskiego, prezydent Warszawy dźwigający  w latach 1945 – 1950 miasto z morza ruin – i robił to wszystko w imię totalitarnego państwa? Ustawa o „dekomunizacji” stwierdza jednoznacznie: nazwy dróg, ulic, mostów i placów nie mogą upamiętniać osób symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. Zaliczenie Stanisława Tołwińskiego do tej kategorii osób jest oczywistą pomyłką. 

z19693043T Pragnę zwrócić uwagę na ważny, w moim najgłębszym przekonaniu, aspekt tego zagadnienia. Stanisław Tołwiński nie jest na Żoliborzu postacią anonimową, przyprószoną pyłem lat zapomnienia. Żyje w pamięci bardzo wielu mieszkańców, żyje w przekazach ustnych wielu wuesemowskich rodzin jako człowiek otwarty, niosący pomoc potrzebującym i wsparcie wątpiącym w chwilach najcięższej próby. Pamięta się o Jego osobistej odwadze, gdy prowadząc w okupowanej Warszawie firmę budowlaną, dawał osłonę wielu żołnierzom Armii Krajowej. Pamięta się o Republice Żoliborskiej, która docierała podczas Powstania Warszawskiego z pomocą do tysięcy mieszkańców dzielnicy. Pamięta się o Jego zapamiętaniu i całkowitym oddaniu sprawie odgruzowania i odbudowy stolicy. Wykorzystywał w tym celu osobiste kontakty i liczne przyjaźnie zadzierzgnięte zagranicą w latach między wojennych. Jest częścią żoliborskiej tradycji kulturowej. Potrafił w bardzo trudnym okresie powojennym zachować godność i nie sprzeniewierzyć się wartościom, którymi kierował się od najwcześniejszej młodości. Nie przekroczył granicy, która odbierałaby mu prawo do funkcjonowania w zbiorowej pamięci współczesnych Polaków. Jego dokonania trafiły również na strony podręczników historii. 

Front sprzeciwu, który wyzwoliła decyzja o zmianie patrona ulicy obejmuje liczne kręgi mieszkańców, różne środowiska społeczności lokalnej. Wypowiadają się na ten temat historycy i działacze społeczni, ludzie darzeni powszechnym autorytetem. Towarzyszy im przekonanie, że arbitralnie pozbawiając Żoliborz tego patrona odbiera się społeczności lokalnej prawo do decydowania o sobie. W kontekście tego stwierdzenia można zadać pytanie: co w tej sprawie ma wymiar totalitarny? Osobiście ubolewam, że Rada Dzielnicy nie przyjęła na XXXVI Sesji stanowiska „w sprawie dekomunizacji ulicy Stanisława Tołwińskiego”. Od 26 lat potrafiliśmy zawsze jednoczyć się w sprawach dla Żoliborza naprawdę ważnych idąc ramię w ramię z mieszkańcami. To była nasza busola.

 

Krzysztof Bugla
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
wtorek, 28 listopada 2017 00:00

Kolory i faktury Antarktydy

W niedzielę 26 listopada 2017 r. w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „KOLORY I FAKTURY ANTARKTYDY” autorstwa Tomka Bukowskiego – dyrektora Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, który wraz z synem Frankiem Bukowskim postanowili podzielić się wrażeniami z niezwykłej wyprawy, która miała miejsce w styczniu 2017 roku.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza