pl en de fr

Informacje

Skład zespołu ds Budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
16 października 2015
1) Mieszkańcy Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy:
 1. Kamil Lipiński
 2. Tomasz Pastwa
 3. Berenika Wyrobek
2) Organizacje Pozarządowe:
 1. Koło Polaków z Indii – reprezentowane przez Andrzeja Chendyńskiego
 2. Protektoria – reprezentowana przez Ryszarda Pikułę
 3. PZD ROD „Park Dolny” - reprezentowana przez Elżbietę Błaszczak
 4. Stowarzyszenie Żoliborzan – reprezentowane przez Michała Rapackiego
 5. ZHP Hufiec Warszawa Żoliborz – reprezentowany przez Wiktora Jasionowskiego
3) Pracownicy Urzędu:
 1. Wiesława Firlej – Naczelnik Wydziału Infrastruktury
 2. Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
 3. Urszula Markiewicz - Cachro – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji
 4. Robert Milej – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 5. Ewa Stanecka – Naczelnik Wydziału Nieruchomości
4) Przedstawiciele Rady Dzielnicy:
 1. Janina Selwant – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
 2. Piotr Wertenstein-Żuławski – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
 3. Anna Nalberczak – Klub Radnych „ Projekt Żoliborz”
 4. Roman Krakowski – Klub Radnych „ Żoliborz Obywatelski”
 5. Tomasz Michałowski - Przedstawiciel radnych niezrzeszonych
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza