pl en de fr

Informacje

12 lipca br. odbyła się Gala Ogłoszenia Wyników Głosowania w piątej edycji Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019. Żoliborz reprezentowała Pani Maria Janiak, członkini Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz Pan Roman Krakowski, przewodniczący Zespołu, którzy  ogłosili listę wybranych projektów.

1   2    3

czytanie1   czytanie2   czytanie3

21 czerwca  br. uruchomione zostały pierwsze punkty do głosowania dla mieszkańców głosujących na projekty do budżetu partycypacyjnego poprzez włożenie do urny papierowej karty do głosowania. W liceum przy ul. Elbląskiej 54, Miejscu Aktywności Lokalnej przy Marii Kazimiery 20 oraz w Czytelni Pod Sowami członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, Radni Dzielnicy oraz urzędnicy pomagali wypełnić karty i prawidłowo oddać głos. Głosowanie trwa do soboty, 30. czerwca br.   Zagłosuj w punktach do głosowania na Żoliborzu  lub zagłosuj internetowo za pośrednictwem strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl

male 1   male 2   male 3   male 4   male 5   male 6

W dniu 29 maja br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego poświęcone podsumowaniu etapu weryfikacji projektów oraz organizacji głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Zespół uzgodnił organizację i lokalizację miejsc do głosowania w poszczególnych obszarach dzielnicy. 

 

W czwartek, 17 maja 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego poświęcone rozpatrzeniu wniosków o ponowną weryfikację projektów, złożonych w trybie § 25 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Krzysztof Bugla, pracownicy przeprowadzający weryfikację oraz projektodawcy lub ich przedstawiciele, którzy zaprezentowali swoje wnioski wraz z uzasadnieniem.

Zespół zadecydował o skierowaniu 6 projektów do ponownej weryfikacji. Wyniki weryfikacji wg stanu na dzień 17 maja 2018 r. przedstawiają załączone listy:
Lista projektów skierowanych do ponownej weryfikacji   Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie                                                   Lista projektów zweryfikowanych negatywnie                                                                                                   

 

Dobiega końca weryfikowanie projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego. Wyniki weryfikacji zostaną poddane analizie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, który również oceni ostateczne wersje projektów pod kątem spełniania kryterium ogólnodostępności. Zaplanowane są trzy spotkania Zespołu, w czwartek 19 kwietnia, we wtorek, 24 kwietnia oraz w czwartek, 26 kwietnia br. Wszystkie posiedzenia odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz o godz. 17.00.

Na poszczególnych spotkaniach omawiane będą projekty zgodnie z załączonymi listami:                                                      19 kwietnia 2018 r.         24 kwietnia 2018 r.     26 kwietnia 2018 r.
Spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego mają charakter otwarty dla mieszkańców.

 

W piątek 9 marca 2018 r. odbyło się ostatnie z czterech spotkań dyskusyjnych, w czasie którego autorzy i przedstawiciele autorów zaprezentowali 7 projektów zlokalizowanych w obszarze Żoliborza Południowego i 9 projektów zlokalizowanych w obszarze Powązki. 

  1 male   2 male   3MALE

We wtorek, 6 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjne,  w czasie którego autorzy projektów zgłoszonych do budżetu partycpacyjnego na rok 2019 opowiadali mieszkańcom o swoich pomysłach związanych z obszarem Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski.  Ostatnie spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz w piątek, 9 marca br. od godz. 17.00 dotyczyć będzie projektów dla Żoliborza Południowego oraz Powązek. Spotkania dyskusyjne są otwarte dla mieszkańców, zapraszamy do zapoznania się z projektami i rozmowy z ich autorami.

spotkanie dysk. 6.03.2018 1 male   spotkanie dysk. 6.03.2018 2 male    spotkanie dysk. 6.03.2018 male

W środę, 28 lutego 2018 r. odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne na temat projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na Żoliborzu. Autorzy lub ich przedstawiciele omówili projekty zlokalizowane w obszarze Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka. O projektach zgłoszonych w obszarze Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski rozmawiać będziemy we wtorek, 6 marca a w piątek, 9 marca odbędzie się dyskusja o projektach zlokalizowanych w obszarze Żoliborz Południowy oraz w obszarze Powązki. Spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy rozpoczną się o godz. 17.00. Zapraszamy.  Protokół ze spotkania 28.02.2018 r.

1 male 28.02.2018    2 male    3 male 28.02.2018

We wtorek, 27 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbyło się pierwsze z zaplanowanych czterech spotkań dyskusyjnych poświęcone zaprezentowaniu a następnie dyskusji o 28 projektach zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w obszarze Żoliborz Centralny. Spotkanie otworzył Burmistrz Żoliborza Krzysztof Bugla. Autorzy opowiedzieli o swoich projektach i wysłuchali głosów mieszkańców. Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach, w dniach 28 lutego oraz 6 i 9 marca.       Protokół spotkania z 27.02.2018

1 IMG male    2 IMG male    3 IMG male   

 

W poniedziałek, 12 lutego 2018 r. w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Dyskutowano o złożonych na Żoliborzu projektach oraz o rozpoczynającym się etapie weryfikacji  szczegółowej. Ustalono terminy spotkań dyskusyjnych, na których autorzy lub ich przedstawiciele będą prezentować mieszkańcom swoje pomysły. Spotkania odbędą się na przełomie lutego i marca w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz. O terminach poinformujemy wkrótce.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektami  oraz do udziału w spotkaniach dyskusyjnych.

Zgłoszone pomysły »

12.02. 1male   12.02. 2 male   12.02. 3 male   12.02. 4 male

W sobotę 20 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy odbył się drugi, żoliborski Maraton Pisania Projektów. Urzędnicy pomagali mieszkańcom przygotować projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 r. Kilka nowych pomysłów powiększyło listę projektów zgłoszonych.  Etap składania projektów zakończy się w poniedziałek, 22 stycznia o godz. 18.00 - dla projektów w formie papierowej i o godz. 23.59 - dla projektów zgłaszanych internetowo.

Maraton 20.01.2018 1 maly    Maraton 20.01.18 2 maly    Maraton 20.01. 3 maly

W sobotę, 13 stycznia 2018 r. w nowo powstałym Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 odbył się pierwszy na Żoliborzu Maraton Pisania Projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2019. Mieszkańcy rozmawiali z urzędnikami na temat opracowania swoich pomysłów w gotowe do złożenia projekty.   Kolejny maraton odbędzie się w sobotę, 20 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz w godz. 10.00 – 14.00.  Składanie  projektów w formie papierowej, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy kończy się w poniedziałek, 22 stycznia br. o godz.  18.00. W formie elektronicznej projekty można składać na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl  do godz. 23.59.  

Maraton 0   Maraton 1   Maraton 2  

Maraton 3   Maraton 4   Maraton 5

W środę 6 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz. Dyskutując nad wsparciem dla mieszkańców na etapie składania projektów zebrani uzgodnili stałe konsultacje pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Dzielnicy Żoliborz, które będą miały miejsce w godzinach pracy Urzędu do 22 stycznia 2018 r. Zdecydowano również o organizacji ŻOLIBORSKICH MARATONÓW PISANIA PROJEKTÓW, które odbędą się: 

w sobotę, 13 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 - 14.00 w  Miejscu Aktywności Lokalnej, przy ul. Marii Kazimiery 20/1

w sobotę, 20 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 - 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8

IMG 20171206 173319   IMG 20171206 173603   IMG 20171206 173910

W czwartek 30 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, podobnie jak we wszystkich dzielnicach Warszawy odbyło się Spotkanie Otwarcia inaugurujące 5. edycję budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Burmistrz Krzysztof Bugla powitał zebranych.  Po omówieniu przez koordynator budżetu partycypacyjnego  zasad obowiązujących w nowej edycji   Naczelnik Wydziału Infrastruktury przedstawiła mieszkańcom planowane na 2018 rok inwestycje dla Żoliborza. Po części informacyjnej rozpoczęła się dyskusja, w której na pytania mieszkańców odpowiadał Burmistrz Żoliborza.

20male   3 male   1male  

 DSC0576 male   6male   8 2male

14male   16maly   DSC0702male

 

 

W środę, 8 listopada 2017 r. odbyło się bardzo ważne z punktu widzenia nowej edycji budżetu partycypacyjnego spotkanie Zespołu. Członkowie zespołu razem z mieszkańcami z dużym zaangażowaniem dyskutowali nad  wypracowywaniem rekomendacji dla Zarządu Dzielnicy dotyczących zasad obowiązujących w kolejnej edycji w zakresie możliwości zgłaszania projektów ogólnodzielnicowych i lokalnych, podziału dzielnicy na obszary, podziału kwoty 2 110 000,00 zł przeznaczonej na realizację projektów, ustalenia lub nie górnego limitu wartości projektu, projektu regulaminu pracy Zespołu  oraz ustaleniu definicji ogólnodostępności projektów.  Nowe zasady wprowadzone zostaną wkrótce uchwałą Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

 DSC0603 1   DSC0589 1   DSC0595 1  

 

W czwartek, 26 października 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy Żoliborz.  Przedstawiono informacje na temat nadchodzącej edycji oraz zadań czekających Zespół w najbliższym czasie.  Zespół, spośród swoich członków wybrał Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu. Na Przewodniczącego Zespołu wybrano pana Romana Krakowskiego radnego Klubu Radnych „Żoliborz Demokratyczny”. Funkcję Sekretarza powierzono panu Ryszardowi Pikule-Prezesowi Fundacji Protektoria.  

 

45 Spotkania w Parku Sady Żoliborskie (Kultura, Geografia, Sport, Środowisko) 

W ramach realizacji projektu zorganizowano

17.04.2018 r. – spotkanie na temat sportowego i zdrowego spędzania czasu,
15.05.2018 r. – spotkanie o tematyce historycznej,
12.06.2018 r – spotkanie dotyczące prawnych problemów praw człowieka,
18.09.2018 r. – spotkanie o tematyce geograficzno-przyrodniczej,
16.10.2018 r. – spotkanie o tematyce kulturalno-oświatowej.

00000002 male kw2 male

182 Ławeczki dla osób niepełnosprawnych  - Żoliborz Centralny

W obszarze Żoliborz Centralny ustawiono dwie ławeczki przy al. Wojska Polskiego oraz jedną przy Skwerze Niegolewskiego.

182 mala laweczka dla niepelnosrp Z. Centralny   182mala 2 laweczka dla niepelnosrp. Z. Centralny  

564 Ławeczki dla osób niepełnosprawnych - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka

W ramach projektu ustawiono dwie ławki z koszami na śmieci w parku Sady Żoliborskie oraz na skwerze przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.

564 mala 2 laweczka dla niepelnospr 2. Sady   564 mala laweczka dla niepelnospr 3. Sady  

565 Ławeczki dla osób niepełnosprawnych -  Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski

W ramach projektu ustawiono 2 ławeczki z koszami na śmieci w Parku Kępa Potocka oraz jedną w Parku Kaskada.

565 mala Marymont Potok laweczka dla niepelnosprawnych 2   565 mala 2 Marymont Potok ławeczka dla niepelnosprawnych

 

607 Kosze na śmieci niedostępne dla ptaków przy skwerze Niegolewskiego

607 bp 2018 male    607 bp 2018 2 male

286 Ławka (róg Mierosławskiego i Czarnieckiego)

Projekt zrealizowano do dnia 27.04.2018 r.

lawka 1    lawka 2

1396  Nasz kanałek - wyspy do gniazdowania dla ptaków.

Na kanałku w parku Kępa Potocka wykonano i zamontowano 10  wysp do gniazdowania kaczek.

kanalek 1    kanalek 2    kanalek 3

614 Rozśpiewany Żoliborz

W ramach projektu Rozśpiewany Żoliborz zorganizowano dla mieszkańców warsztaty śpiewu a następnie w parku im. St. Żeromskiego 16.09.2018 r.  podczas imprezy "Urodziny Pl. Wilsona" odbył się koncert.

rozspiewany zol maly    rozspiewany zol 2 maly  

zdjęcia z koncertu

42672677 532903890485328 3932452011605229568 n   42789218 325779038180751 8493553593142476800 n   42668536 2186168014960475 5468139116140953600 n

1038 Nowa grusza na XIII kolonii WSM

W roku 1947, w trakcie budowy XIII kolonii WSM, architekt Barbara Brukalska postanowiła ocalić rosnącą na placu budowy gruszę polną i zmieniła projekt budynku tak, aby nie trzeba było wycinać drzewa. Dzięki temu grusza żyła jeszcze 60 lat, będąc na tyle charakterystycznym elementem otoczenia, że mieszącą się w budynku XIII kolonii jadłodajnię nazwano "Gospodą pod Gruszą". Jakieś 15 lat temu grusza uschła - w ramach projektu posadzono na jej miejscu nowe drzewo !

grusza2   grusza

1892 Łąka Kaskada -EKO MIASTO

W ramach projektu, na terenie parku Kaskada założono łąkę kwietną.  Wysiano mieszankę nasion traw oraz ustawiono tablicę informacyjno--edukacyjną.

laka kaskada 2    laka kaskada

2191 Przyjazny skwer kompanii AK Żniwiarz

W ramach projektu odświeżono skwer kompanii AK Żniwiarz. Efekty sfotografował Maksymilian Chołuj.

74 maly Z Skwer Kompani AK Zniwiarz 3   Skwer Kompani AK Zniwiarz 5 maly   Skwer Kompani AK Zniwiarz 13 maly

2261 Góralski domek Władysława Orkana

W latach 80tych przed szkołą nr. 65 na ulicy Mścisławskiej stała miniaturka domku Patrona szkoły - Władysława Orkana.
Tzw. „Orkanówka” przybliżała sylwetkę Patrona Szkoły i zabierała uczniów i Mieszkańców Żoliborza w klimat polskich gór.
Orkanówka zbudowana została w modnym wówczas styli witkewiczowskim (zakopiańskim)
W ramach projektu, na teren Szkoły Podstawowej 65 im. Władysława Orkana, wraca nowa miniaturka domu patrona szkoły, tzw. "Orkanówka"

 

2261 domek goralski Orkana maly

2370 Jadło-dzielnie dla  Żoliborza!

W sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy Żoliborz została ustawiona pierwsza na Żoliborzu jadłodzielnia. Zapraszamy do dzielenia się i częstowania :) 

Jadlodzielnia plakat 2

 

2517 Potok nowych drzew

Realizacja projektu poprzedzona została spotkaniem z mieszkańcami, które odbyło się 26 marca 2018 r. w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1. Autor projektu, Pan Jarosław Osowski przypomniał zebranym swój pomysł a następnie Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Paweł Tęcza przedstawił wyniki ekspertyzy dendrologicznej drzew, których dotyczy projekt oraz treść wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.  W toku dyskusji uzgodniono realizację projektu zgodnie z treścią  decyzji. W ramach ww. projektu przy ul. Mickiewicza 64 wykonano zabiegi pielęgnacyjne w koronach  6 szt. drzew (topól włoskich), usunięto 9 szt. drzew (topole włoskie) oraz nasadzono 14 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny kolumnowy.

1 image4292 male   2 IMG 20180326 171247 male   Potok 2 nowych drzew  

 2564  Patgroni naszych ulic - Hanka Czaki

W ramach projektu opracowano i wydrukowano pocztówkę przypominającą postać bohaterskiej harcerki - Hanny Czaki

2564 Patroni naszych ulic Hanka Czaki mala

2598  Skrzynki lęgowe dla ptaków na Kępie Potockiej

W ramach ww. projektu do dnia 30.11.2018 r., pod nadzorem ornitologa przeprowadzono  kontrolę polegającą na usunięciu starych gniazd ze skrzynek lęgowych .

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego na 2019 r. w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Mieszkańcy Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy:

 1. Maria Janiak
 2. Katarzyna Kolbrecka - Girwicz
 3. Agata Lautsch
 4. Małgorzata Podgórska
 5. Ewa Wychowaniec
 6. Berenika Wyrobek

Organizacje Pozarządowe: 

 1. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – reprezentowane przez Radosława Stępniaka
 2. Stowarzyszenie Zatrasie – reprezentowane przez  Wiktora Zająca
 3. Stowarzyszenie Żoliborzan – reprezentowane przez Michała Rapackiego
 4. Fundacja Protektoria – reprezentowana przez Ryszarda Pikułę
 5. Stowarzyszenie  Nowy Żoliborz – reprezentowane przez Mateusza Durlika

Pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz:  

 1. Krzysztof Dejnarowicz - Naczelnik Wydziału Nieruchomości
 2. Wiesława Firlej – Naczelnik Wydziału Infrastruktury
 3. Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
 4. Magdalena Ziarnicka-Koper – Radca prawny - Zespół Prawny
 5. Paweł Tęcza – p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska

Przedstawiciele Rady Dzielnicy Żoliborz: 

 1. Janina Selwant – klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
 2. Anna Nalberczak – klub radnych „ Projekt Żoliborz”
 3. Roman Krakowski – klub radnych „ Żoliborz Demokratyczny”
 4. Tomasz Michałowski  -  przedstawiciel radnych niezrzeszonych
 5. Sławomira Pieńkowska – klub radnych „Platforma Obywatelska”

Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz - Hubert Zarzycki

Przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz - Jan Łepecki

Koordynator budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz

Monika Nowaczyk  
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel22 44 38 918

Zarządzenie 1299/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym roku - zmienione zarządzeniem 1647/2017 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2017 r.  – tekst jednolity.

Zarządzenie nr 1660/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy  w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Załącznik do zarządzenia  nr 1660/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r.  Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019.

Uchwała 1789/17 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Uchwała nr  1844/2017 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia  21 listopada 2017r. w sprawie:  określenia szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego  w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy  oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu  ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Uchwała nr 2086/2018 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 5.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1789/17 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019w sprawie powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019

 

Definicja projektów inwestycyjnych i remontowych w związku z uchwałą nr 1844/2017 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 21 listopada 2017 r.

Za projekt o charakterze inwestycyjnym i remontowym uznaje się projekt, którego realizacja wymaga wydania pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym. Dopuszcza się posadowienie ławek i koszy na odpady oraz nasadzenia drzew lub krzewów.

Definicja ogólnodostępności w 5. edycji budżetu partycypacyjnego na Żoliborzu na rok 2019 . 

„Za projekt ogólnodostępny uznany będzie projekt realizowany w przestrzeni dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich.”

 

Uchwała nr  2178/18  Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji miejsc do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego  na rok 2019 w Dzielnicy Żoliborz m.st. WarszawyUchwała nr  2178/18  Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji miejsc do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego  na rok 2019 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uchwała nr 2195/18 w sprawie zmiany uchwały nr 217/18 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m .st. Warszawy z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie organizacji miejsc do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

Informujemy, że w poniedziałek 18 kwietnia br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.
Na spotkaniu omówione zostaną wyniki weryfikacji szczegółowej projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2017.

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 w godzinach 17.00 - 20.00  w następujących terminach: Na spotkaniach będą obecni autorzy projektów, pracownicy Urzędu Dzielnicy oraz Jednostek, przedstawiciele dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza