pl en de fr

Apel o nieużywanie dmuchaw

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy dzielnicy.

Zwracam się z apelem o nieużywanie dmuchaw spalinowych i elektrycznych do prac porządkowych na administrowanych przez Państwa terenach.

Informuję, że Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r.  w sprawie w programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, wprowadza również obostrzenia w tym zakresie. Powyższy dokument jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na terenie całego województwa mazowieckiego.

Program wszedł w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r. 
Został sporządzony ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu, a dla aglomeracji warszawskiej również ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego ditlenku azotu. W programie zawarto m.in. wykaz działań naprawczych, niezbędnych do podjęcia w celu naprawy jakości powietrza, oraz wskazano podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie. Jednym z takich działań jest „ograniczenie wtórnej emisji pyłu - czyszczenia ulic na mokro w gminach miejskich województwa mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa." Powyższy zakaz będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje zarówno elektryczne jak i spalinowe dmuchawy do liści oraz, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem (usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, zamiatanie piasku, itp.). Termin rozpoczęcia realizacji wszystkich działań naprawczych to 1 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym, mając na względzie dobro naszych mieszkańców proszę o zaprzestanie używania dmuchaw i dostosowanie się już dziś do wchodzących z początkiem roku nowych przepisów.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące łamania zakazu używania dmuchaw na terenie Żoliborza można zgłaszać po 1 stycznia 2021 r. do Straży Miejskiej m. st. Warszawy pod numer telefonu 986 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie tel. (22) 651-06-60, lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Wydziału Ochrony Środowiska, tel. (22) 443-90-34, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu kontroli jednostki korzystającej ze środowiska. 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z Zarządzeniem nr 333/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 marca 2020 r., na terenach stanowiących mienie m. st. Warszawy oraz nieruchomościach będących w zarządzie albo stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, wprowadzony został zakaz stosowania dmuchaw podczas prowadzonych prac porządkowych na ww. terenach.

Renata Kozłowska
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza