pl en de fr

Jak otrzymać dotacje z budżetu m.st. Warszawy na prace przy zabytkach?

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przy współpracy Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy organizuje spotkanie informacyjne dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem m.st. Warszawy dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.

Spotkanie zostało zaplanowane na dzień 19 grudnia 2018r. w godzinach 17.30 - 19.30 w Sali Marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki - Pl. Defilad 1.

Zaproszenie na spotkanie skierowane jest głównie do Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, Współwłaścicieli nieruchomości z udziałem m.st. Warszawy, Zarządców nieruchomości wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. Warszawy lub Rejestru Zabytków.

Załacznik:

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza