pl en de fr

Apel Burmistrza Dzielnicy Żoliborz dot. zaniechania używania dmuchaw

Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty i Właściciele Nieruchomości Zwracam się ponownie z apelem o odstąpienie od używania mechanicznych dmuchaw przy wykonywaniu prac porządkowych na terenach będących w Państwa utrzymaniu.
Zaniechanie używania dmuchaw ma na celu poprawę stanu czystości powietrza oraz  wyeliminowanie dodatkowego źródła nadmiernego hałasu w mieście.   
Działania te przyczynią się do polepszenia komfortu życia mieszkańców Żoliborza.

Dodatkowo pragnę zauważyć, że w sprawie zakazu używania dmuchaw wpływają do mnie liczne interwencje mieszkańców i radnych dzielnicy Żoliborz. Krzysztof Bugla
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza