pl en de fr

Rozpoczynamy piątą edycję budżetu partycypacyjnego !

Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na Żoliborzu.

 

We wtorek 17 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz spośród obecnych na spotkaniu wybranych będzie:
w drodze głosowania 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wylosowanych 6 mieszkańców.

W skład Zespołu wejdą również przedstawiciele Rady Dzielnicy, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz pracownicy Urzędu.
Organizacja pozarządowa może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest radnym i który na spotkaniu przedstawi pełnomocnictwo organizacji.

Członkowie Zespołu nie mogą składać projektów w dzielnicy, w której wchodzą w skład Zespołu.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza