pl en de fr

Budżet Partycypacyjny

bp logo aktualne

 

Zbliża się etap głosowania na projekty bp 2019

Głosowanie rozpocznie się w piątek, 15 czerwca i trwać będzie do soboty 30 czerwca 2018 r. Jak zwykle, głosować można elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz osobiście, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Żoliborz, przy ul. Słowackiego 6/8.  Dodatkowo, we wszystkich 5 obszarach Żoliborza zorganizowane zostaną punkty do głosowania, gdzie pracownicy Urzędu lub członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego  będą pomagać mieszkańcom prawidłowo zagłosować na wybrane projekty. 

Zapraszamy do zapoznania się  z  wykazem miejsc do głosowania.  Ok. 15 czerwca rozpocznie się kolportaż wydrukowanych informatorów, zawierających dokładną instrukcję głosowania oraz krókie opisy poszczególnych projektów.  Listy projektów, które poddane zostaną pod głosowanie są odrębne dla każdego obszaru a projekty na listach umieszczone są w kolejności określonej w drodze losowania. Zachęcamy do zapoznania się z kolejnością projektów na liście.                                                                                                                                               

 Głosowanie osób mających ze względów zdrowotnych trudności z poruszaniem się:

Mieszkańcy mający ze względów zdrowotnych trudności z poruszaniem się, którzy nie posiadają dostępu do internetu, mogą głosować poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy tylko w miejscu zamieszkania głosującego, po uprzednim zgłoszeniu koordynatorowi w dzielnicy w terminie do 22 czerwca 2018 r. potrzeby głosowania tą drogą. 

 

 

Aktualności BP 2019

 

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego 2019

  

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Żoliborz 2018

 

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Żoliborz 2017

 

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Żoliborz 2016

  

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Żoliborz 2015 

 

 

 

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza