pl en de fr

Budżet Partycypacyjny

bp logo aktualne

Drodzy Mieszkańcy! 

Kończy się weryfikacja szczegółowa projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na 2018 r.  10 kwietnia rozpoczynają się posiedzenia Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego poświęcone ocenie wyników weryfikacji oraz ocenie spełniania kryterium ogólnodostępności (terminy pozostałych posiedzeń znajdują się w Aktualnościach BP2018 w pozycji pn: Ogłoszenia o spotkaniach). W przypadku wątpliwości co do zasadności wyniku weryfikacji Zespół ma prawo  wniesienia umotywowanej prośby do burmistrza dzielnicy o ponowną weryfikację projektu. Wyniki weryfikacji szczegółowej opublikowane zostaną w systemie ESOG oraz na tablicach urzędu 8 maja 2017 r.

 

   

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego 2018

  

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Żoliborz 2015 

 

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Żoliborz 2016

 

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Żoliborz 2017

 

 

 

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza