pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

W dniach 24.03 – 03.04 br. zostaną wprowadzone niżej podane zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego:

Zmianie ulega przystanek krańcowy dla linii 150 oraz 750 na krańcu Metro Młociny, zamiast przystanku METRO MŁOCINY 21 obowiązywać będzie przystanek METRO MŁOCINY 20.

W styczniu rozmawialiśmy, jak poprawić przestrzeń wokół niektórych ulic Żoliborza. Zbieraliśmy pomysły na nową zieleń, ławki i kosze na śmieci. Pytaliśmy, które chodniki i ścieżki wymagają zmian i remontu. Zespoły projektowe sprawdziły możliwość wprowadzenia tych wniosków do koncepcji oraz zweryfikowały pomysły z jednostkami miejskimi prowadzącymi inwestycje w tych przestrzeniach.

lato w miescie s

"Lato w mieście 2019"

Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów (stale zamieszkujących lub zameldowanych w Warszawie) spędzających wakacje w Stolicy do udziału w akcji „Lato w Mieście 2019” na Żoliborzu. Proponujemy bogatą ofertę różnorodnych zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych (udział w warsztatach tematycznych, pokazach i przedstawieniach) odbywających się w szkołach (Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych) jak również obiektach sportowych, ośrodkach kultury, bibliotekach i ognisku pracy pozaszkolnej (Specjalistyczne Placówki Edukacyjne). Na naszych podopiecznych czekają seanse kinowe, lekcje muzealne, szaleństwo w salach zabaw i wiele innych atrakcji, które nie pozwolą im się nudzić.

Wszystkie oferowane podczas akcji zajęcia, warsztaty i imprez są nieodpłatne. Uczestnik uiszcza jedynie opłatę dzienną za wyżywienie (7zł)*, w ramach której otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz napoje.

Rodzice/opiekunowie zobligowani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniego stroju i obuwia (wyjścia w plener).
* nie dotyczy to uczniów zwolnionych z opłat przez OPS lub dyrektora rodzimej szkoły.

Dzieci muszą posiadać aktualną legitymację szkolną.

Wakacyjne placówki edukacyjne

wpe 2019

Szczegóły dotyczące Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 zostaną podane w późniejszym terminie.
Zapisy do Programu prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, planowane rozpoczęcie w drugiej połowie kwietnia.

Pełna oferta Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2019 r.”, zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy – www.edukacja.warszawa.pl w zakładce „Dla ucznia i Rodzica”.

Strona Biura Edukacji: tutaj

Urząd Dzielnicy Żoliborz zaprasza osoby, zainteresowane koordynowaniem Miejsc Aktywności Lokalnej na Żoliborzu do złożenia swojej aplikacji w terminie do dnia 19 lipca br. Poszukujemy   otwartych na ludzi partnerów, o wysokich kwalifikacjach interpersonalnych z doświadczeniem m.in. w inicjowaniu i organizowaniu wydarzeń kulturalnych i społecznych. Mile widziane doświadczenie we współpracy z urzędem lub znajomość jego specyfiki.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza