pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP terminu wyborów samorządowych na 21 października 2018 r. (I tura) i 4 listopada 2018 r. (II tura) Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy informuję, że możliwe będzie umieszczanie reklam wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych gminnych zarządzanych i utrzymywanych przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (lista dróg gminnych w załączeniu). Nie dopuszcza się umieszczania reklam wyborczych na infrastrukturze związanej z zarządzaniem i utrzymywaniem dróg tj. latarnie uliczne, pionowe znaki drogowe, słupki i wygrodzenia drogowe, itp. oraz zieleni przyulicznej (drzewa). Umieszczanie reklam wyborczych nie może powodować zasłaniania znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na najem miejsc postojowych / garaży na okres do lat 3 przeprowadzonego w dniu 6 września 2018 r. na podstawie ogłoszenia Nr 2/2018 Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2018 r. 

Uchwała nr 2328/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2018 - 20211

Prezydent m.st. Warszawy informuje, że Zarządzeniem nr 1472018 z dnia 10 września 2018 r. ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowackiego 19A

Wielka akcja krwiodawstwa dla harcerzy, wolontariuszy i Pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego oraz mieszkańców Warszawy, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przyjdź 1 sierpnia w godz. 12.00-17.00 na parking przy Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Przyokopowa, obok wejścia głównego) i zostań honorowym krwiodawcą! 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza