pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Prezydent m.st. Warszawy dnia 27 stycznia 2020 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie, ul. Mścisławska 1

Dla mieszkańców Warszawy zainteresowanych uzyskaniem dotacji na likwidację tzw. kopciucha uruchomiono specjalne spotkania informacyjne prowadzone przez przedstawicieli Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz pracowników urzędów dzielnic. Tylko w tym roku mieszkańcy, którzy złożą wniosek o warszawską dotację do likwidacji starego pieca mogą liczyć na 100% pokrycia kosztów inwestycji.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy informuje, że w oparciu o decyzje wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego, planuje w pierwszym kwartale b.r., przeprowadzić wymianę drzewostanu nie rokującego szansy na przeżycie oraz zagrażającego bezpieczeństwu ludzi lub mienia.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. Wydział Budżetowo-Księgowy Dzielnicy Żoliborz nie zajmuje się wymiarem i księgowością podatków i opłat lokalnych w tym:

  • podatkami od nieruchomości, os. fizyczne i os. prawne,
  • podatkami od środków transportowych,
  • opłatą skarbową od os. fizycznych i os. prawnych.

Miejsce Aktywności Lokalnej – Dom Sąsiedzki przy ul. Marii Kazimiery 20/1 funkcjonuje 5 dni w tygodniu, od wtorku do piątku w godz. 14.00- 21.00 oraz w soboty w godz. 11.00 – 22.00 wspierany przez dwie osoby koordynujące.

W dniach 15 - 25 listopada 2019 roku Urząd Dzielnicy Żoliborz zbierał wśród mieszkańców Żoliborza opinie na temat przyszłości Parku Sady Żoliborskie.

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Choinkę bez ozdób, lampek, folii i stojaka należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady wielkogabarytowe lub zostawić w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej, 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru odpadów.

Informujemy, iż w dniach 30 i 31 grudnia 2019 przy ul. Rydygiera, decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego (z dnia 18 grudnia 2018 roku) odbędzie wycinka 28 chorych drzew i dwóch kolidujących z inwestycją. Zgodnie z decyzją, drzewa chore zakwalifikowano jako zamierające, nie rokujące szans na przeżycie, a także zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza