pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy NR 5615/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.

Mieszkańcy Warszawy będą mieli więcej czasu, by wskazać potrzeby, które uważają za najpilniejsze w swojej dzielnicy. Na prośbę mieszkańców termin składania projektów do budżetu partycypacyjnego został wydłużony do poniedziałku, 10 marca.

U W A G A !

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w celu ułatwienia mieszkańcom Dzielnicy wywiązania się z obowiązku złożenia zeznań podatkowych w dniu 18 marca i 15 kwietnia 2014 roku w godzinach 10:00 - 15:00 w pokoju nr 2 tutejszego Urzędu pełniony będzie dyżur pracowników I Urzędu Skarbowego w zakresie:
  • udzielania informacji dotyczących rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, 
  • oraz  przyjmowania  zeznań  podatkowych.
Pracownicy Urzędu Skarbowego będą również pomagać podatnikom w wypełnianiu interaktywnego formularza zeznania PIT za pomocą systemu e-deklaracja. Serdecznie zapraszamy

Uchwała Nr 1890 /14 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie kulturyw Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2014 roku.

Załącznik:

 

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Odnośnik:

Obwieszczenie dotyczy: zgłoszenia zapotrzebowania do korzystania z kanałów technologicznych służących umieszczaniu urządzeń infrastruktury technicznej, linii telekomunikacyjnych i linii energetycznych
Karta Warszawiaka - Karta Młodego Warszawiaka szybko, sprawnie i bez tłoku w soboty 1, 8 i 15 lutego 2014 roku w godzinach 8:00 – 16:00 czekamy na Państwa w żoliborskim ratuszu ul. Słowackiego 6/8 Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza