pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.  

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

 

Uchwała nr 10/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania do finansowania   oferty na realizację zadania publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku.

Uchwała nr 9/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania do finansowania   ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku.

Przypominamy, że w grudniu 2013 r. przeprowadziliśmy na Żoliborzu konsultacje społeczne w sprawie odstąpienia od stosowania środków chemicznych (sól) w trakcie zimy, na ulicach pozostających w zarządzie Dzielnicy Żoliborz. Większość mieszkańców, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety - 76%, optowała za odśnieżaniem jezdni pługiem bez użycia środków (poza piaskiem) zwalczających śliskość, w tym również soli. W konsekwencji Zarząd Dzielnicy Żoliborz podjął uchwałę sankcjonującą wynik konsultacji. Jej sentencję wyrażają dwa słowa: nie solimy. W styczniu 2018 roku, gdy gołoledź na żoliborskich ulicach przybrała formę kataklizmu, Zarząd Dzielnicy na zasadzie absolutnego wyjątku uznał wspomaganie się chemią za uzasadnione. Ten precedens miał jednak zastosowanie wyłącznie do sytuacji ze stycznia ubiegłego roku. Nadal obowiązuje generalna zasada: nie solimy.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na koordynatorkę/ koordynatora Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) – domu sąsiedzkiego na Żoliborzu.

Apeluję do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich warszawiaków o pomoc kotom wolno żyjącym, które stanowią nieodłączny element miejskiego ekosystemu i naturalną ochronę przed gryzoniami. 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza