pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Informujemy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, że w 9 dzielnicach zostaną uruchomione specjalne stanowiska, gdzie będzie można przekazać przedstawicielowi firmy MPO Sp. z o.o. klucze do altanek śmietnikowych, w związku z rozpoczęciem od 1 sierpnia br. przez tę firmę odbioru odpadów komunalnych z terenu tychże dzielnic.
Stołeczni radni podjęli uchwałę dzięki której osoby uprawnione do pochowania zmarłych uhonorowanych wysokimi orderami państwowymi oraz Honorowych Obywateli m.st. Warszawy będą zwolnieni z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego. Warszawa zadba również o groby zasłużonych Polaków.
Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca 2014 r. w całej Polsce obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom z niepełnosprawnościami.
W dniu 24 czerwca w uroczystościach pod pomnikiem I Dywizji Pancernej uczestniczyć będzie goszcząca w Polsce z oficjalną wizytą państwową holenderska para królewska. Wymaga to wprowadzenia okresowych zmian w organizacji ruchu.

Wspólnie z mieszkańcami chcielibyśmy zaplanować swoją ofertę kulturalną (oferta ośrodków kultury, bibliotek, wydarzeń kulturalnych itp), tak, aby jak najlepiej odpowiadała na Wasze potrzeby.

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację następującego zamówienia:

Trwa przebudowa Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Wykonawca zapowiada na sobotę otwarcie pierwszej wyremontowanej łącznicy na lewym brzegu Wisły – z zachodu na północ. Następny zjazd będzie gotowy w lipcu.
Wystartował serwis „Nieruchomości na wynajem” zawierający wszystkie aktualne informacje o lokalach użytkowych miasta przeznaczonych do wynajęcia.
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza