pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 26 października 2020 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

  1. Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7,
  2. Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. Felińskiego 13,
  3. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7.

Załącznik:

Projekt „Cyfrowa Warszawa 2” realizowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W związku z zaplanowanymi pracami budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do budowanego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German 5, w dniach 9-16 września wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu kołowym. Na ul. Anny German, na wysokości realizowanej przez Dzielnicę Żoliborz inwestycji, jezdnia zostanie odcinkowo zwężona o jeden pas ruchu prowadzący w stronę ul. Rydygiera.

Za utrudnienia przepraszamy

 

W weekend, 29-30 sierpnia na żoliborskich ulicach realizowane będą zdjęcia do filmu fabularnego pt. "Żeby nie było śladów", opowiadającego historię tragicznych zdarzeń związanych ze śmiercią Grzegorza Przemyka.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza