pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM 10 i PM 2,5) w województwie mazowieckim wydane zostało ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza. Ostrzeżenie obowiązuje do 20 października br.

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP terminu wyborów samorządowych na 21 października 2018 r. (I tura) i 4 listopada 2018 r. (II tura) Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy informuję, że możliwe będzie umieszczanie reklam wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych gminnych zarządzanych i utrzymywanych przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (lista dróg gminnych w załączeniu). Nie dopuszcza się umieszczania reklam wyborczych na infrastrukturze związanej z zarządzaniem i utrzymywaniem dróg tj. latarnie uliczne, pionowe znaki drogowe, słupki i wygrodzenia drogowe, itp. oraz zieleni przyulicznej (drzewa). Umieszczanie reklam wyborczych nie może powodować zasłaniania znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza