pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kiedy nie wiedzą, jak pomóc dziecku
poniedziałek - piątek, godz. 15.00-19.00, tel. 0 667 147 738
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027, dalej jako: „ustawa”)
Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023 do następujących sądów:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Urzędu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy, którego przedmiotem było zbycie samochodu Toyota Avensis 1.8 Premium SED 4 dr,  rok produkcji 2015, nr rej. WE 958KY, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 stycznia 2021 r. do godziny 10.00 złożono 2 oferty. Wszystkie oferty były ważne.

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy dzielnicy.

Zwracam się z apelem o nieużywanie dmuchaw spalinowych i elektrycznych do prac porządkowych na administrowanych przez Państwa terenach.

W czwartek, 24 grudnia Urząd m.st. Warszawy, w tym Urzędy Dzielnic będą nieczynne, w zamian za święto przypadające 26 grudnia (sobota).

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza