pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Dni otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych
i oddz. przedszkolnego w szkołach podstawowych
       
Nazwa Placówki Ulica Data spotkania Godzina spotkania
Szkoła Podstawowa nr 65
 im. Władysława Orkana
ul. Mścisławska 1 26.02.2020 r. 18.00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
 im. Artura Oppmana
ul. Or-Ota 5 

29.02.2020 r. spotkanie dla kandydatów

10.00-12.00

    3.03.2020 rspotkanie dla rodziców 18.00
Szkoła Podstawowa nr 92
im. Jana Brzechwy
ul. Przasnyska 18 26.02.2020 r. 16.00
Szkoła Podstawowa nr 267
im. Juliusza Słowackiego
ul. Braci Załuskich 1 27.02.2020 r. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 391
im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
ul. Filarecka 2 26.02.2020 r. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 392
 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
al. Wojska Polskiego 1A 27.02.2020 r. 17.00

 

 

 

Od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. trwa nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

Uchwałą nr 544/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2020r. została zatwierdzona lista osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy w 2020r.

Lista jest podana do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy na okres 14 dni, tj. od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia 13 lutego 2020r. Ogłoszenie nr 1353/2020.

Zapoznanie się z listą jest możliwe poprzez stronę internetową www.eto.um.warszawa.pl  zakładka: Nieruchomości - Lokale mieszkalne - Najem - Ogłoszenie nr 1353/2020.

Pomocy w odczytaniu ogłoszenia udzielają pracownicy Wydziału Zasobów Lokalowych tel. 22 443 90 47, 22 443 90 48, 22 443 90 49 lub z telefonu wewnętrznego Urzędu 39047, 39048, 39049.

Lista jest również dostępna do wglądu w Wydziale Obsługi Mieszkańców stanowiska 10-12.

Ewentualne zastrzeżenia i uwagi do listy można składać w terminie 14 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości, tj. od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia 13 lutego 2020r. do Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada m. st. Warszawy uchwaliła nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie uchwały wchodzą w życie od 1 marca 2020 r.

"Uprzejmie informuję, że w dniach:

  • 01.02.2020 r. od godz. 0.00 do godz. 6.00,
  • 01.02.2020 r. od godz. 22.00 do dnia 02.02.2020 r. do godz. 6.00,
innogy Stoen Operator Sp. z o.o. prowadzić będzie roboty rozbiórkowe dwóch słupów kratownicowych zlokalizowanych w rejonie ul. Anny German. Na potrzeby w/w prac innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Ulica Anny German będzie częściowo nieprzejezdna. Na prowadzenie prac wydane zostało zezwolenie zarządcy drogi - Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu."

Poniżej publikujemy zasady organizacji opieki wakacyjnej oraz harmonogram zapisów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.
Opieka w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.

Prezydent m.st. Warszawy dnia 27 stycznia 2020 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie, ul. Mścisławska 1

Dla mieszkańców Warszawy zainteresowanych uzyskaniem dotacji na likwidację tzw. kopciucha uruchomiono specjalne spotkania informacyjne prowadzone przez przedstawicieli Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz pracowników urzędów dzielnic. Tylko w tym roku mieszkańcy, którzy złożą wniosek o warszawską dotację do likwidacji starego pieca mogą liczyć na 100% pokrycia kosztów inwestycji.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza