pl en de fr
23-02-2021

Wyłoniliśmy wykonawcę II etapu budowy szkoły i przedszkola przy ul. Anny German

W poniedziałek, 22 lutego Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz konsorcjum firm PBO Śląsk sp. z o.o. i MTM Budownictwo sp. z o.o. podpisali umowę na realizację II etapu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German. Umowa opiewa na  kwotę 7 mln 660 tys. zł. Zakończenie prac zaplanowano na 31 sierpnia 2021 roku.

- W przetargu na realizację drugiego etapu budowy szkoły i przedszkola na terenie Żoliborza Południowego wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta korzystniejsza cenowo i z dłuższym okresem gwarancji na wykonane prace. Obie firmy zadeklarowały wykonanie prac opisanych w zamówieniu publicznym do 31 sierpnia 2021 roku – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Konsorcjum firm MTM Budownictwo sp. z o.o. i PBO Śląsk sp. z o.o. realizuje już I etap budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German. II etap będzie realizowany równolegle i rozpocznie się po podpisaniu umowy. Termin ukończenia całości zaplanowany został na 31 sierpnia 2021 roku.

Realizator inwestycji zobowiązany jest do wykończenia III piętra w pełnym zakresie wraz z wyposażeniem, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz technicznych, a także instalacji fotowoltaicznej. Odpowiada również za zagospodarowanie terenu, w tym m.in. budowę boiska do piłki nożnej i koszykówki, placu zabaw i siłowni plenerowej oraz budowę dróg wewnętrznych, parkingu i wyposażenie terenu w elementy małej architektury, jak stojaki na rowery, kosze i ławki. Wykonawca odpowiadać ma także za nasadzenia zieleni oraz przebudowę fragmentu ul. Anny German na odcinku przylegającym do terenu placówki oświatowej.

Równocześnie, rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu na pierwsze wyposażenie placówek w meble, multimedia, sprzęt komputerowy i inne elementy niezbędne do rozpoczęcia działalności.

Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Anny German ma pomieścić blisko 1000 uczniów (ok. 800 dzieci w szkole podstawowej i dla 150 dzieci w przedszkolu) oraz 150 osób personelu. Uczniowie, oprócz swoich pomieszczeń klasowych, będą mieli do dyspozycji również pracownie. Cały kompleks został tak pomyślany (z biblioteką i salą), aby jednocześnie pełnić także funkcję lokalnego centrum kultury.

Szacowany całkowity koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to ok. 61 mln zł.

1

2

3

4

5

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza