pl en de fr
16-02-2021

Jesteśmy różni – jesteśmy podobni – konkurs plastyczny Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo”

„Jesteśmy różni – jesteśmy podobni”, pod taką nazwą żoliborskie Przedszkole nr 109 „Ludeczkowo” zorganizowało konkurs plastyczny, w którym udział wzięło 8 dzielnicowych przedszkoli. Projekt zrealizowany został ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+, a patronat nad konkursem objęła Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Głównym założeniem projektu zainicjowanego i realizowanego przez pracowników Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo” jest:

 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka,
 • uwrażliwienie dzieci na szacunek do drugiej osoby,
 • zwiększenie akceptacji na odmienność i różnorodność wśród ludzi (niepełnosprawność fizyczną, wygląd czy kraj pochodzenia).
Celem konkursu było m.in.:
 • rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz jej promowanie,
 • rozwijanie tolerancji, empatii i otwartości społecznej na inne kultury oraz inność drugiego człowieka,
 • uwrażliwienie na to, że różniąc się od siebie możemy wspólnie funkcjonować i razem się bawić oraz realizować podobne marzenia,
 • integrowanie dzieci ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Do konkursu ogłoszonego wśród żoliborskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przystąpiło 8 placówek:
 1. Przedszkole nr 87 – ul. Broniewskiego 9D.
 2. Przedszkole nr 96 – ul. Wyspiańskiego 5,
 3. Przedszkole nr 109 „Ludeczkowo” – pl. Henkla 2,
 4. Przedszkole nr 130 im. M. Kownackiej - ul. Suzina 4,
 5. Przedszkole nr 197 – ul. ks. J. Popiełuszki 3A,
 6. Przedszkole z oddz. Integracyjnymi nr 288 - ul. Elbląska 63A,
 7. Przedszkole nr 361 – ul. Włościańska 6A,
 8. Przedszkole nr 433 ul. Rydygiera 8A.

Wszystkie prace zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie. Jury zachwycone było sposobem ujęcia tematu, kolorystyką, różnorodnością technik oraz pomysłowością. Wszyscy autorzy prac zostali wyróżnieni - otrzymali dyplomy i nagrody.

Dziękujemy za udział w konkursie, który dostarczył nam wielu wrażeń i ukazał ciekawe spojrzenie na temat konkursowy, a wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom bardzo gratulujemy.

Dyrektor wraz gronem pedagogicznym Przedszkola
nr 109 „Ludeczkowo”

 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza