pl en de fr
08-01-2021

Zarządzanie w oświacie w dobie pandemii koronawirusa – podsumowanie 2020

Przejście w tryb nauki zdalnej, nowa organizacja pracy placówek oświatowych, zmiany w organizacji matur i egzaminów ósmoklasisty, wprowadzenie obostrzeń sanitarnych w szkołach i przedszkolach – to główne wyzwania przed którymi stanął w 2020 roku Zarząd Dzielnicy i Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

- Nagłe pojawienie się pandemii i szybkie decyzje dotyczące zmian w systemie nauki spowodowały, że całe środowisko edukacyjne stanęło przed koniecznością błyskawicznego dostosowania się do nowych warunków pracy. Dyrektorzy placówek oświatowych musieli zarządzać podległą jednostką w sytuacji kryzysowej oraz opracować odpowiednie procedury bezpieczeństwa pracy i nauki. Konieczne było przekonstruowanie metodyki pracy na odpowiednią do zdalnej formy nauczania – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Rekrutacja

W roku szkolnym 2020/21 w szkołach podstawowych utworzyliśmy sześć oddziałów przedszkolnych, do których przyjętych zostało 123 dzieci. W klasach I w szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 405 uczniów w łącznie 18 oddziałach. Klasy dwujęzyczne zostały utworzone w dwóch szkołach podstawowych: SP nr 68 z Oddziałami Integracyjnymi im. Artura Oppmana (języki: angielski i hiszpański) oraz SP nr 267 im. Juliusza Słowackiego (języki: angielski i francuski) i uczy się w nich łącznie 48 dzieci.

W klasach I szkół ponadpodstawowych naukę rozpoczęło 1163 uczniów. Uczęszczają oni do łącznie 40 klas w 7 szkołach. Z tego, w liceach ogólnokształcących powstało 17 klas, w których uczy się 477 nastolatków. Cztery klasy o profilu ogólnym dla 120 uczniów utworzono w Zespole Szkół nr 31. Profili technicznych i zawodowych powstało 19 i naukę rozpoczęło w nich w sumie 566 osób.

Do 12 przedszkoli publicznych przyjęto w tym roku szkolnym 429 dzieci oraz pozyskano dodatkowe 33 miejsca w przedszkolu konkursowym. Łącznie do publicznych przedszkoli na Żoliborzu uczęszcza 1554 dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich, z tego 1125 to dzieci kontynuujące. Przedszkole niepubliczne dysponuje obecnie ok. 10 wolnymi miejscami.

Uruchomienie platformy Eduwarszawa.pl 

W maju, cztery szkoły z Żoliborza zostały włączone do pilotażu programu Eduwarszawa.pl. Dzięki platformie nauczyciele i uczniowie dysponują jednym kontem: nauczyciel do pracy w wielu placówkach, a uczeń do nauki na każdym etapie edukacyjnym realizowanym w Warszawie.

W pierwszym – pilotażowym etapie wzięły udział cztery żoliborskie placówki: 

  • Szkoła Podstawowa nr 65 im. W. Orkana;
  • Szkoła Podstawowa nr 92 im. J. Brzechwy;
  • XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej;
  • Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Od września do programu wdrożono kolejne żoliborskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe. Natomiast do grudnia projektem zostało objętych 1298 nauczycieli i 8598 uczniów szkół oraz 430 nauczycieli. Żoliborz znalazł się na trzecim miejscu wśród wszystkich warszawskich dzielnic pod względem liczby logowań w okresie od 1 sierpnia do 20 listopada br.

Nowe pracownie językowe

Pomimo trudnej sytuacji finansowej m.st. Warszawy wśród priorytetów Zarządu znalazły się działania skierowane na rzecz projektów innowacyjnych w zakresie nauki języków obcych. W jego ramach wyasygnowano kwotę 200 tys. zł na realizację pracowni językowych w dwóch liceach oraz dwóch szkołach podstawowych.

Pomoc żywnościowa

W związku z decyzją rządu o zawieszeniu działania stołówek szkolnych, w dzielnicy uruchomione zostało wsparcie dla rodzin uczniów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, którzy w trakcie roku szkolnego są zwolnieni z całości lub części z opłat za korzystanie z posiłku w stołówce. Rodziny otrzymały paczki żywnościowe z półproduktami do przygotowania pełnowartościowych posiłków w domu.

Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 118 żoliborskich rodzin:

  • 76 ze szkół podstawowych,
  • 27 ze szkół ponadpodstawowych
  • 15 z przedszkoli
Po więcej informacji zapraszamy do prezentacji ppt. pobierz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza