pl en de fr
04-11-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców na Żoliborzu na kwotę ponad 356,2 tys. zł

Ponad 356,2 tys. złotych wyniosła łączna kwota udzielonych zniżek dla przedsiębiorców w ramach programu wsparcia dla najemców w czasie epidemii koronawirusa. Z obniżonych stawek skorzystali zarówno przedsiębiorcy wynajmujący lokale z zasobów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na Żoliborzu, jak i dzierżawiący grunty miejskie na terenie dzielnicy.

Obniżki są udzielane nieprzerwanie od 14 marca, a uchwała Rady m.st. Warszawy wydłużyła okres obowiązywania niższego czynszu do momentu zakończenia stanu epidemii Covid-19.

Z tytułu najmu lokali z zasobów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, łączna kwota udzielonych zniżek dla przedsiębiorców, od połowy marca do końca października, wyniosła ponad 221,9 tys. złotych. Żoliborski ZGN zarządza ponad 100 lokalami użytkowymi, z których korzysta ok 65 przedsiębiorców, 21 organizacji non-profit i 13 pracowni twórczych. Lokale wynajmowane w celach komercyjnych znajdujące się w zasobach miejskich, to głownie sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe.

Do ZGN Żoliborz wnioski o obniżkę stawki czynszu złożyło 53 najemców. Metraż najmniejszego lokalu, któremu udzielono obniżki wynosi 23 m2, a największego – prawie 559 m2. Łączny metraż wszystkich lokali z zasobów żoliborskiego ZGN, które skorzystały z tej formy pomocy objął 3259,25 m2.

Przedsiębiorcy mogą także korzystać z obniżki czynszów dzierżawnych gruntów miejskich. Na Żoliborzu wnioski złożyło w sumie 31 przedsiębiorców , którym łącznie udzielono zniżek na kwotę ponad 134,3 tys. zł.

Najemcom lokali użytkowych oraz dzierżawcom terenów miejskich, którzy skorzystali z pakietu wsparcia, udzielono obniżek w wysokości od 10 proc. do 90 proc. stawki czynszu. Wnioski nadal spływają i są rozpatrywane.

W tej trudnej i niespokojnej sytuacji, kiedy kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania i przyszłości przedsiębiorców, podejmowane są z godziny na godzinę, musimy dołożyć maksymalnych starań w walce o przetrwanie lokalnego biznesu i usług. Chcemy, żeby przedsiębiorcy działający na Żoliborzu mieli poczucie, że nie są pozostawieni sami sobie, i że te działania które uruchamia Miasto Stołeczne Warszawa pozwolą im przetrwać ten ciężki okres – mówi Agata Marciniak-Różak, zastępca burmistrza dzielnicy Żoliborz.

Obniżki są udzielane na dwa sposoby: w przypadku prowadzenia działalności w ograniczonym zakresie obniżka jest obliczana proporcjonalnie do udokumentowanego spadku obrotów w czasie epidemii. Natomiast, jeśli najemca całkowicie zaprzestał działalności i lokal był zamknięty, wtedy czynsz za ten okres zostaje obniżony do kosztów niezależnych od właściciela, czyli m.st. Warszawy.

Od 17 lipca w Warszawie zmieniły się przepisy dotyczące najmu lokalu użytkowych, które rozszerzają zakres obniżek czynszu. Okres obniżki będzie przedłużony o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przez rząd, jeśli kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. W takich przypadkach najemca będzie mógł skorzystać z obniżki nawet, jeśli zrobił to już w okresie ostatnich 5 lat.

Wprowadzone zostało także rozwiązanie w postaci poręczenia przez inny podmiot kaucji, która może zastąpić wpłatę na konto wynajmującego. Podmiot poręczający musi spełnić szereg warunków. Najemca lokalu w przypadku skorzystania z takiej pomocy nie blokuje sobie pieniędzy, które będzie mógł przeznaczyć na rozwój swojej działalności. 

Jak skorzystać z obniżki czynszu po raz pierwszy?

  • Jeśli do tej pory nie korzystano z obniżek czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, można wystąpić o wsparcie.
  • Wówczas należy przygotować wniosek o obniżkę i wysłać go do jednostki miasta, w której zawarło się umowę najmu (wniosek może zostać przesłany mailowo).Do wniosku powinny zostać dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

Jak skorzystać z kontynuacji obniżki czynszu

  • Jeśli otrzymaliście Państwo obniżkę czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, nie musicie składać kolejnych wniosków o obniżkę.
  • Prosimy Państwa o przesyłanie, tak jak do tej pory, dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.
  • Jeśli w związku z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami lub zakazami zamknęli Państwo lokale i jeszcze ponownie ich nie uruchomili, prosimy o przesyłanie informacji do jednostki miasta z potwierdzeniem tego faktu na koniec każdego miesiąca.

Obniżka czynszu do kosztów utrzymania lokalu obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy lokal pozostaje zamknięty. Jeśli wznowią Państwo działalność w lokalu, prosimy o przesyłanie dokumentów finansowo-księgowych, które potwierdzą spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Obniżka czynszu będzie udzielona proporcjonalnie do udokumentowanego spadku obrotów.

Granicę dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza suma wydatków obciążających wynajmującego wynikających z utrzymania lokalu. Składają się na nią: koszty eksploatacyjne wynajmującego, opłaty eksploatacyjne, opłaty na fundusz remontowy ponoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, koszty konserwacji i remontów oraz inne opłaty niezależne od wynajmującego.

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza