pl en de fr
20-10-2020

Otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej

Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają dzisiaj naukę w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1. W budynku znajduje się dziewięć dodatkowych oddziałów, który może pomieścić do 225 dzieci oraz 20 osób personelu.

Nowy budynek jest w pełni niezależny i wyposażony jest w 9 sal lekcyjnych z tablicami interaktywnymi. Poza salami szkolnymi znajdują się w nim dwie - rozdzielane kurtyną - sale gimnastyczne z zapleczem szatniowym, stołówka, pomieszczenia zaplecza kuchennego (rozdzielnia posiłków i zmywalnia), aneks jadalny, przestronna świetlica z biblioteką oraz z miejscem relaksu dla dzieci (hamaki wraz z materacami), sala multimedialna przeznaczona jednorazowo dla 30 dzieci i wyposażona w komputery dla każdego dziecka oraz szatnią na 225 dzieci. Wybudowany został także oddzielny plac zabaw dla dzieci.

- Pomimo trudnej sytuacji stale inwestujemy w oświatę. Na budowę nowych obiektów, modernizacje i adaptacje w tym roku przeznaczyliśmy ponad pół miliarda złotych. Chcemy, żeby uczniowie nasi zdobywali wiedzę w optymalnych i co ważne bezpiecznych warunkach - mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

- Otwarcie nowego budynku szkoły zbiega się w czasie z rozwojem epidemii koronawirusa i włączeniem Warszawy do tzw. strefy czerwonej. Musimy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, zadbać o bezpieczeństwo uczniów i personelu w szkole. Dobrze, że uczniów klas 1-3 możemy przenieść do nowego, w pełni samodzielnego budynku. Wszystkim klasom poprawią się warunki do nauki, zmniejszy się tez zagęszczenie uczniów w szkole, co teraz jest bardzo ważne – mówi Renata Kozłowska, wiceburmistrz dzielnicy Żoliborz.

Planowane otwarcie szkoły miało nastąpić od 1 września, jednak wystąpienia pandemii COVID-19 spowodowało opóźnienia w realizacji prac. Z opóźnieniem realizowane były zakontraktowane dostawy. Dodatkowo, z uwagi na absencje pracowników - w dużej mierze z Ukrainy, którzy po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19, w znacznej części zdecydowali się na powrót do kraju - spadło tempo prac na budowie. W efekcie, uczniowie do nowych klas przenoszą się z ponad miesięcznym poślizgiem.

- Z uwagi na czynniki niezależne, podpisaliśmy z wykonawcą aneks do umowy, przedłużający termin zakończenia robót. Na szczęście z dużym zrozumiem dla tej nietypowej sytuacji spotkaliśmy się ze strony Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którzy bardzo sprawnie przeprowadzili konieczne odbiory i w bardzo krótkim czasie uzyskaliśmy wszystkie potrzebne zgody na użytkowanie budynku – podkreśla Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy Żoliborz.

Ciekawostką jest, że na terenie działki, na której znajduje się nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 65 znajdowały się wcześniej trzy budynki Stacji Pomp wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków: stara pompownia, studnia zbiorcza oraz budynek mieszkalny tzw. stróżówka. Architekt szkoły zaprojektował nowy budynek w taki sposób, aby na planie zbliżonym do litery L w jego obrys zostały wkomponowane dwa istniejące tam budynki (stara pompownia i studnia zbiorcza). Stara Pompownia została wkomponowana więc w wejście do budynku szkoły (wiatrołap), a studnia zbiorcza pełni obecnie funkcję korytarza w kształcie owalu.  Natomiast w starym budynku mieszkalnym, tzw. stróżówce, znajduje się węzeł cieplny oraz hydrofornia i pełni obecnie funkcję budynku technicznego.

Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ulicy Mścisławskiej realizowana była przez spółkę Helsen S.C. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pozyskał dodatkową kwotę 3,5 mln zł na jej rozbudowę, a całkowity koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł 13 mln 550,35 tys. zł. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zgodę na użytkowanie budynku wydał 14 października, a we wtorek, 20 października, wprowadzili się już do niej uczniowie klas 1-3.

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza