pl en de fr
03-09-2020

Warszawa wspiera uczniów – jak dostać stypendium lub zasiłek szkolny

Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej, złóż wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Stypendium szkolne

 • Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)
 • W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach).

Wnioski można pobrać ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.

 • Czym jest stypendium szkolne? To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:
  • zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
  • zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
  • zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
  • pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne).

Zasiłek szkolny

 • Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.
 • W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz. (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne).

Wnioski można pobrać ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.

Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl, w twojej szkole i w ośrodku pomocy społecznej. Złóż wniosek do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej.

Załączniki do pobrania:link

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza