pl en de fr
19-06-2020

Ostatnie prace przed otwarciem ulicy Rydygiera

Dobiega końca przebudowa ulicy Rydygiera na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Matysiakówny. W weekend 20-21 czerwca wykonawca inwestycji będzie rozkładać ostatnią warstwę nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA.

W weekend ruch samochodowy będzie się odbywał jednokierunkowo, połówkami jezdni, od strony ulicy Matysiakówny w kierunku ulicy Przasnyskiej. Przez okres co najmniej pięciu godzin od rozłożenia mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli do momentu jej wystygnięcia nie będzie możliwości korzystania z jezdni.

W ostatnich dniach czerwca montowane będą jeszcze trzy nowe wiaty przystankowe. Ustawiane będą ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

Z uwagi na fakt, że podczas realizacji prac nastąpiła ingerencja w system korzeniowy drzew, pod koniec przyszłego tygodnia (24-26 czerwca) planowane jest wykonanie badania statyki czterech drzew. Ze względu na używany podczas badań sprzęt elektroniczny, w przypadku występowania opadów atmosferycznych, termin ten może ulec zmianie.

Do wykonania pozostanie ciągle przebudowa północnej strony ulicy Rydygiera, na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Anny German, za którą odpowiada deweloper – spółka Ruscus. Spółka realizuje zabudowę mieszkaniową przy skrzyżowaniu ulic Rydygiera-Przasnyska-Anny German. Deweloper jest zobowiązany do wykonania prac w oparciu o umowę zawartą 26 marca 2010 roku.

Z uwagi na nieukończenie prac przez dewelopera i braku przystanku autobusowego przy ul. Anny German, komunikacja miejska będzie funkcjonować w ramach czasowej organizacji ruchu. Czekamy na decyzję Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie przywrócenia linii autobusowej na przebudowanej ulicy Rydygiera.

Podczas realizacji inwestycji, w celu ochrony rosnących przy ulicy Rydygiera drzew, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zdecydował o zastosowaniu dodatkowych, przyjaznych drzewom rozwiązań. Od strony drzew, betonowe obrzeża przy chodnikach zastąpione zostały nieinwazyjnymi dla korzeni obrzeżami typu eko-bord, a przy ścieżce rowerowej – stalowymi. W sumie położono ok 100 mb obrzeży ekobord i 130 mb obrzeży stalowych.

Dodatkowo, w dwóch miejscach, przesunięte zostało położenie ścieżki rowerowej oraz chodnika dla pieszych, żeby uniknąć kolizji z mocno rozwiniętym systemem korzeniowym drzew. Zmniejszona została także grubość podbudowy pod chodnikami i ścieżką rowerową, którą zrekompensowano poprzez zastosowanie geowłókniny. Na skośnych skarpach, którym zagraża rozmywanie ziemi podczas opadów, położona została siatka jutowej.

Podczas prac, po zdjęciu starej warstwy asfaltu odsłonięto kostkę granitową, która dawniej wyłożona była ulica Rydygiera. Została ona ponownie wykorzystana przy budowie azyli na przejściach dla pieszych.

Przebudowa ulicy Rydygiera rozpoczęła się w październiku 2019 roku. Objęła łączną długość 626 metrów na odcinku ul. Przasnyskiej do ul. Matysiakówny. W trakcie pracy wybudowano ok. 410m ścieżki rowerowej i ok. 1010m chodnika. Na ulicy wytyczonych zostało 62 miejsc parkingowych, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowano 26 parkowych słupów oświetleniowych oraz 37 słupów oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw ledowych.

Jesienią, w drugim etapie realizacji inwestycji, uzupełniana będzie zieleń.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza