pl en de fr
22-05-2020

Dwa czujniki monitoringu jakości powietrza na Żoliborzu

Warszawa inwestuje w walkę ze smogiem. Ogłoszony został dialog techniczny, poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie około 170 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Dwa takie urządzenia mają znaleźć się na Żoliborzu. Dodatkowo ma być zaprojektowana i uruchomiona strona internetowa, a także aplikacja mobilna.

W Warszawie ma być zamontowanych minimum 100 urządzeń pomiarowych, we wszystkich dzielnicach miasta oraz w 20 gminach ościennych. Łącznie ma być ich około 170. Na Żoliborzu wytypowano dwie lokalizacje: latarnię przy Placu Wilsona oraz latarnię na skwerze przy Placu Lelewela.

Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej - w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Dodatkowym kryterium lokalizacji była konieczność montażu na obiektach miejskich oraz zapewnienie dostępu do energii elektrycznej. W Warszawie, część urządzeń pojawi się więc na budynkach placówek oświatowych, użyteczności publicznej oraz w rejonie ruchliwych ulic i skrzyżowań.

Obecnie dane o jakości powietrza pozyskiwane są z systemu pomiarowego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), obejmującego na terenie Warszawy sześć stacji referencyjnych, które wykonują pomiary automatyczne. W ramach rozbudowy systemu Warszawa prowadzi proces budowy dwóch kolejnych referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza, które zostaną włączone do systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz około 170 czujników jakości powietrza będą prezentowane w Warszawskim Indeksie Powietrza oraz w aplikacji mobilnej. Aktualny stan jakości powietrza będzie przedstawiany w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców.

Celem ogłoszonego dialogu technicznego jest pozyskanie z rynku informacji, które pozwolą doprecyzować specyfikację istotnych warunków zamówienia i ostatecznie zakończyć prace nad dokumentacją, aby jak najszybciej uruchomić procedurę przetargową. Rynek urządzeń do pomiaru jakości powietrza i technologii informatycznych rozwija się szybko. Miastu zależy na zdobyciu informacji o najnowszych dostępnych rozwiązaniach oraz parametrach technicznych. Zapewnią one efektywną architekturę systemu, obejmującego urządzenia do pomiarów jakości powietrza oraz infrastrukturę IT i oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych - poprzez przyjazną stronę internetową oraz aplikację mobilną. Łączny koszt budowy systemu, w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, wyniesie 4-5 mln zł.

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza