pl en de fr
14-03-2019

V Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. było najważniejszym wydarzeniem V Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz. Po dyskusji Zarząd Dzielnicy, którego kadencja zakończyła się w listopadzie 2018 roku, uzyskał absolutorium 8 głosami za przy 12 wstrzymujących się. Obrazowo przedstawione podstawowe informacje dotyczące ubiegłorocznego budżetu zawiera załączona prezentacja. I do niej odsyłamy wszystkich zainteresowanych. Ze wskaźników o nie przemijającej aktualności warto zauważyć, że po raz kolejny najwięcej wydaliśmy na edukację, bo 57 proc. wydatków bieżących, a najmniej na promocję, bo śladowy ułamek procenta. Debata nad tym punktem obrad miała żywy i emocjonalny charakter, z wyraźnym podziałem na koalicję i opozycję.

Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r. Radni dokonali także zmian w składach osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy.

Załącznik:

 

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza