pl en de fr
06-12-2018

I Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zakończona - wybrano Prezydium Rady

Obrady wznowionej sesji rozpoczęły się od wyboru trzyosobowej komisji skrutacyjnej. W jej skład weszli: Łukasz Porębski jako przewodniczący oraz Wiktor Jasionowski i Mateusz Kowalski. Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady.

Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, Dariusz Kołodziejek, zgłosił kandydaturę Piotra Wertensteina-Żuławskiego. Innych kandydatur nie było. Dyskusja nad tą kandydaturą ograniczyła się do wymiany zdań między radnym Grzegorzem Hlebowiczem a kandydatem. Pojawił się w niej najgorętszy temat minionej kadencji – oświata. Była to zarazem zapowiedź temperatury dyskursu w rozpoczynającej się kadencji.

 

I Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zakończona - wybrano Prezydium Rady

Przewodniczący Rady
Piotr Wertenstein-Żuławski (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

Wiceprzewodnicząca Rady
Jolanta Zjawińska (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska),

Wiceprzewodnicząca Rady
Izabela Rychter (KWW Miasto Jest Nasze - Koalicja Dla Żoliborza)

Wiceprzewodniczący Rady
Robert Rogala  (KW Prawo i Sprawiedliwość)

W wyniku tajnego głosowania kandydat na przewodniczącego uzyskał 15 głosów poparcia. Sześciu radnych oddało głos przeciw. Wstrzymujących się od głosu nie było. Piotr Wertenstein-Żuławski jest radnym Żoliborza nieprzerwanie od 1998 roku. Zaczynał jako student na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Był już przewodniczącym Rady Dzielnicy. Pracuje w renomowanej kancelarii adwokackiej.

Nowy przewodniczący objął przewodnictwo obrad sesji. Zaproponował, by procedurę wyboru wiceprzewodniczących rady poprzedzić podjęciem uchwały ustalającej ich liczbę na trzech. Kandydatów zgłaszali przewodniczący klubów radnych. W głosowaniu tajnym uzyskali oni następującą liczbę głosów za: Izabela Rychter – 21, Robert Rogala – 20 oraz Jolanta Zjawińska – 14.

Izabela Rychter - Koalicja dla Żoliborza - jest radną drugą kadencję. W wyborach samorządowych uzyskała najlepszy wynik spośród wszystkich radnych dzielnicowych w Warszawie. 

Robert Rogala – PiS – jest radnym Żoliborza od 2002 roku. Był już wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy.

Jolanta Zjawińska – Koalicja Obywatelska – jest radną po raz pierwszy. 

Na tym obrady się zakończyły. Przewodniczący zapowiedział zwołanie następnej sesji 13 grudnia 2018, godz. 17.00. Jej główny cel, to wybór Zarządu Dzielnicy.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY! z życzeniami owocnej współpracy dla dobra Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza