pl en de fr
16-10-2018

Szkoła przy ul. Anny German

Sprawę tę Zarząd Dzielnicy uznał za na tyle ważną, że postanowił jej nadać uroczysty charakter. Miało to miejsce po raz pierwszy w tej kadencji. Jak widać na załączonych fotografiach, Krzysztof Bugla, Grzegorz Hlebowicz i Michał Jakubowski nie skrywali satysfakcji podpisując dokumenty przetargowe na Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German. Jest to pierwszy w naszej dzielnicy przetarg obejmujący kraje Unii Europejskiej i to dotyczący inwestycji oczekiwanej przez mieszkańców, a tym samym i przez władze dzielnicy, z rosnącym zniecierpliwieniem. Oferty, które wpłyną – termin składania do 26 listopada 2018 r. – będzie już rozpatrywał nowy zarząd. Bo taka jest kolej rzeczy w samorządowych realiach.

Inwestycja potrzebna i oczekiwana nareszcie otrzymała w końcu zielone światło dzięki środkom przyznanym prze Radę m.st. Warszawy. To duża sprawa dla całej dzielnicy, a szczególnie dla dzieci z Żoliborza Południowego. Obiekt pomieści łącznie w szkole i przedszkolu blisko tysiąc dzieci. A w miarę potrzeby nie powodując ścisku. Uczniowie, oprócz swoich pomieszczeń klasowych, będą mieli do dyspozycji również pracownie. Kompleks został tak pomyślany(z biblioteką i salą), że może pełnić również funkcję lokalnego centrum kultury.

Metryczka inwestycji

Środki zarezerwowane w budżecie m.st. Warszawy na zadanie wynoszą 48 700 000,00 zł.
Termin realizacji budowy zespołu oświatowego planowany jest w latach 2019-2021.

Charakterystyczne dane liczbowe budynku:

Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, ma kształt prostokąta z wewnętrznym patio. Od strony północnej przylega sala gimnastyczna od zachodu część przedszkolna w kształcie litery L. Budynek przeznaczony jest na ok. 800 dzieci w szkole podstawowej i dla 150 dzieci w przedszkolu. Przewiduje się zatrudnienie ok. 150 osób.

 • Powierzchnia całkowita 14 617,54 m2
 • Powierzchnia użytkowa 10 084,39 m2
 • Kubatura 60 683,50 m3
 • Ilość kondygnacji nadziemnych 3 (16,25m)
 • Ilość kondygnacji podziemnych 1.

Projekt obejmuje:

 • budowę budynku szkolno-przedszkolnego z biblioteką,
 • budowę magazynu na sprzęt ogrodniczy z zadaszoną osłoną pod kontenery na odpadki stałe,
 • budowę boiska do koszykówki/siatkówki , do mini piłki nożnej/ ręcznej z okólną bieżnią,
 • budowę placów zabaw, placu rekreacyjnego- siłowni plenerowej,
 • zagospodarowania terenu obejmujące chodnik wewnętrzny, drogę wewnętrzną-drogę pożarową,
 • budowę miejsc parkingowych i miejsc na stojaki rowerowe,
 • budowę części ulicy łączącej ulicę Anny German z ulicą Przasnyską,
 • zjazdy na działkę z nowoprojektowanej ulicy,
 • budowę chodnika wzdłuż nowoprojektowanej ulicy i ścieżki rowerowej.

Ponadto:

 • budowę infrastruktury technicznej: przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, cieplnej, gazowej, elektroenergetycznej oraz oświetlenie terenu,
 • budowę ogrodzenia terenu.

Wg odrębnego opracowania:

 • budowę ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Anny German,
 • budowę miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Anny German,
 • przeniesienie istniejącej stacji Trafo.

Kolejność realizacji obiektów:

Inwestycja będzie realizowana z podziałem na 3 odrębne postępowania:

 1. obejmuje budowę budynku szkolno-przedszkolnego z biblioteką (III piętro w stanie surowym zamkniętym)
 2. infrastrukturę towarzyszącą oraz budowę odcinka drogi łączącej ulicę Anny German z ulicą Przasnyską
 3. obejmuje budowę infrastruktury drogowej wzdłuż ulicy Anny German tj. chodnika, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych oraz przeniesienie istniejącej stacji Trafo.

1

2

5

 

 Załącznik:

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza