pl en de fr
08-10-2018

„Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień chemicznych i behawioralnych. Najnowsze doniesienia”

W dniu 3 października br. w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbyła się konferencja pn. „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień chemicznych i behawioralnych. Najnowsze doniesienia”.

 

Patronat merytoryczny nad konferencją objęła Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON z Warszawy, która jest długoletnim partnerem w działaniach profilaktycznych związanych z uzależnieniami od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, realizowanych przez samorząd na trenie dzielnicy Żoliborz.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych – pedagodzy, psychologowie oraz nauczycieli, a także pracownicy socjalni i specjaliści z żoliborskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W czasie konferencji zaprezentowano skalę zjawiska i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym oraz chemicznym (omówiono przykładowe substancje psychoaktywne i ich działanie, w tym także popularne i łatwo dostępne leki), omówiono zagorzenia świata wirtualnego i cyberprzestrzeni – ich wpływ na rozwój młodych ludzi, a także zachowania ryzykowne i problemowe nastolatków w obszarze uzależnień w świetle codziennej praktyki prowadzonej w poradniach terapeutycznych. W drugiej części spotkania omówiono procedury postępowania i ciążące na nauczycielach obowiązki prawne w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością, demoralizacją, w szczególności z używaniem substancji psychoaktywnych. Na zakończenie konferencji zaprezentowano wzorcowy i rekomendowane narzędzie pn. „Program Wzmacniania Rodziny 10-14” jako przykład działania profilaktycznego ograniczającego zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, wciągający do współpracy rodziców, jako najważniejszy element pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Dziękujemy Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON za przygotowanie tak ciekawego spotkania. Mamy nadzieję na kolejne.

1

2

3

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza