pl en de fr
02-10-2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY 2 października 2018 r.

W związku z incydentem, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podczas realizacji programu „Archipelag Skarbów”, czyli udostępnieniem z własnej inicjatywy przez wykonawcę ww. programu pojedynczego egzemplarza książki „Życie na maksa.

Poradnik uczuciowo-seksualny” Jean-Benoit Castermana, a także w odniesieniu do publikacji medialnych poruszających ten temat, Zarząd Dzielnicy Żoliborz, stojąc zdecydowanie na stanowisku, że w placówkach oświatowych powinno się unikać indoktrynacji oraz promowania jakichkolwiek skrajnych postaw – oświadcza co następuje:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podjął w trybie natychmiastowym działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności incydentu, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz podczas realizacji programu „Archipelag Skarbów” przez jego wykonawcę. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe ustalenia poczynione w tej sprawie.

Program „Archipelag Skarbów”, rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – został zakupiony na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Ze szczegółami programu, który znajduje się w bazie programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, można zapoznać się m. in. na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem:

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/archipelag-skarbow,12

Celem programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów młodzieży. Program jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chroniących, m.in. więzi z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi jednostkami z otoczenia młodzieży.

Przed przystąpieniem do realizacji programu „Archipelag Skarbów” w Szkole Podstawowej Nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, odbyło się spotkanie rodziców dzieci uczestniczących w programie z jego wykonawcą, na którym przekazane zostały szczegółowe informacje o treści warsztatów.
W spotkaniu tym uczestniczyli również nauczyciele i pedagog szkolny.

Podczas warsztatów programowych (w dniach 24 i 25 września) dzieci otrzymywały od prowadzącego program „Archipelag Skarbów” drobne upominki. Wśród nich znajdował się udostępniony przez prowadzącego jeden egzemplarz książki „Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny” Jean-Benoit Castermana. Należy podkreślić, że książka ta nie jest podręcznikiem, na podstawie którego jest realizowany program. Był to jedyny egzemplarz książki, przygotowany przez wykonawcę programu z jego własnej inicjatywy jako upominek.

W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, podzielając przy tym stanowisko Pani Katarzyny Pieńkowskiej, naczelnika wydziału prasowego Urzędu m.st. Warszawy, które podkreśla obowiązek szkoły w zakresie akceptacji ze strony rodziców treści przekazywanych dzieciom podczas tego typu projektów, wystąpił do wykonawcy o szczegółowe, pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Krzysztof Bugla

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza