pl en de fr
11-06-2018

„Dzień Dawcy” - i Ty możesz uratować komuś życie!

W poniedziałek, 11 czerwca, w godz. 14.00 – 18.00 w kilkunastu warszawskich urzędach dzielnic odbędzie się druga edycja akcji rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych krwi i szpiku. W pierwszej edycji udało się zarejestrować ponad 800 potencjalnych dawców.

Celem akcji, organizowanej wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy, Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Fundację DKMS, jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych oraz kampania edukacyjna o idei dawstwa. W poniedziałek, 11 czerwca zapraszamy do 17 warszawskich urzędów dzielnic (z akcji wyłączony został Urząd Dzielnicy Targówek z uwagi na remont Wydziału Obsługi Mieszkańców), gdzie odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych.  Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co 35 sekund ktoś na świecie zapada na nowotwór krwi. Pośród chorób dziecięcych nowotwór krwi jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25 procent Pacjentów ma szczęście znaleźć Dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki Dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, by bezinteresownie ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia.

Jak wygląda proces rejestracji?

Podczas akcji wszystkie zdrowe osoby będą mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Sam proces rejestracji trwa do 15 min. Polega na przeprowadzeniu krótkiego wywiadu medycznego, wypełnienia formularza rejestracyjnego. Kolejnym krokiem w przypadku prowadzenia rejestracji przez Fundację DKMS jest pobranie wymazu z wewnętrznej strony błony śluzowej policzka. W przypadku Wojskowego Instytutu Medycznego i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii kolejnym etapem rejestracji kandydatów na dawców komórek krwiotwórczych jest pobranie próbek krwi do typowania HLA. Dane potencjalnego dawcy przekazywane są do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Wojskowy Instytut Medyczny będzie rejestrował dawców w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe, zaś Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. W pozostałych dzielnicach rejestracja będzie prowadzona przez Fundację DKMS.

Kto może zostać dawcą?

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.

Ośrodek Dawców Szpiku działający w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie promocji dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionych dawców. Rekrutuje i bada kandydatów na dawców, uczestniczy w ich ostatecznej kwalifikacji, a także koordynuje opiekę zdrowotną nad dawcą po pobraniu komórek. ODS IHiT działa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, ściśle współpracuje z Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym „Poltransplant”.

Wojskowy Instytut Medyczny, utworzony 10 grudnia 2002 roku, jest jednostką badawczo-rozwojową i publicznym zakładem opieki zdrowotnej, popularnie nazywany Szpitalem na Szaserów. Ośrodek Dawców Szpiku WIM rekrutuje i bada kandydatów na  dawców prowadząc jednocześnie  działalność  promocyjną i edukacyjną.

Fundacja DKMS, działająca od 2008 roku, jako niezależna organizacja non-profit, od początku działalności przebadała i zarejestrowała blisko 1 200.000 potencjalnych dawców komórek macierzystych, tym samym jest największą bazą w Polsce. Już ponad 4500 osób z bazy Fundacji DKMS podarowało cząstkę siebie innym, dając im szansę na wygranie walki z białaczką i innymi nowotworami krwi lub szpiku. Jako jedyna baza potencjalnych dawców szpiku w Polsce, fundacja DKMS posiada możliwość rejestracji dawców za pomocą pałeczek do pobrania próbki materiału genetycznego z wymazu z błony śluzowej, wewnętrznej strony policzka. Ta innowacyjna metoda pozwala na samodzielne pobranie wymazu, z którego, tak jak z krwi, oznaczane są cechy zgodności tkankowej.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza