pl en de fr
02-02-2018

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz zapewne zapamiętana zostanie przez radnych, jako bodaj najkrótsza w tej kadencji. Natomiast mieszkańcy kojarzyć ją będą z wymiarem czynszu w budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Radni podjęli uchwałą potwierdzającą, że dla celów związanych z wymiarem czynszu obszar Żoliborza nadal (ma to miejsce od 2009 roku) zaliczany będzie do strefy centralnej. W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Ustalenia stref czynszowych dokonuje się w oparciu o kryterium dostępności do środków komunikacji, placówek oświatowych, kulturalnych, medycznych i usługowo-handlowych. Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy posiada dobry układ komunikacji publicznej zapewniający łatwą dostępność do obiektów usytuowanych na terenie Dzielnicy oraz efektywnie powiązany z układem komunikacji całego Miasta. Rozległa sieć komunikacji pozwala na szybkie i sprawne przemieszczanie się w obrębie samej Dzielnicy i poza nią. Systematycznie wytyczane są kolejne ścieżki rowerowe stanowiące alternatywę dla ruchu motorowego. Na terenie Dzielnicy Żoliborz działają liczne publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, zapewniając mieszkańcom dostateczny dostęp do edukacji i zróżnicowanych form opieki nad dziećmi. Na terenie Dzielnicy działa m.in. Kino „Wisła”, Teatr „Komedia”, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, Muzeum Katyńskie i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Rozbudowana jest sieć punktów Biblioteki Publicznej. Dzielnica sprzyja organizacji imprez kulturalnych, sportowych i oświatowych. Placówki medyczne zapewniają mieszkańcom równomierny dostęp do służby zdrowia. Mimo, że na terenie Żoliborza nie zlokalizowano żadnego obiektu handlowego o dużej powierzchni, mieszkańcy mają zapewniony dogodny dostęp do punktów usługowo-handlowych. Rodzaj i struktura tego typu obiektów wspiera integrację lokalnej społeczności i rozwój handlu w Dzielnicy. Dostęp do punktów użyteczności publicznej jest jednakowy dla całego terenu Żoliborza. Należy również podkreślić, że na obszarze Dzielnicy Żoliborz usytuowane są liczne tereny zielone, służące rekreacji mieszkańców i podnoszące standard życia w Dzielnicy.

Przypomnijmy, że obowiązują tu dwie stawki czynszu za 1 m2: 8,13 zł w budynkach wzniesionych przed 1995 r. i 12,12 zł w budynkach wzniesionych po 1995 r. 

Ponadto radni zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej uznali za bezzasadne skargi złożone przez mieszkańców na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 267 oraz na działanie Zarządu Dzielnicy. 

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza