pl en de fr
26-01-2018

Budżet partycypacyjny na Żoliborzu

BP 2019 to już piąta edycja budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Przed pięciu laty startowaliśmy na Żoliborzu kwotą 685 000 zł. Na rok przyszły przeznaczamy na ten cel 2 110 000,00 zł. W czterech dotychczasowych edycjach spośród 378 projektów zgłoszonych do realizacji, mieszkańcy wybrali drogą głosowania 94 projekty, o łącznej wartości 5 932 072 zł. Ta kwota robi wrażenie. Tym bardziej, że przekłada się ona na zaspakajanie konkretnych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Dotyczy to m.in. nowych miejsc postojowych, udogodnień dla rowerzystów, poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, udogodnień dla seniorów i niepełnosprawnych, wzbogacania zieleni miejskiej, działań proekologicznych, rozwijania rekreacji i sportu. Poparcie zyskują także projekty kulturalne i edukacyjne. Za realizację poszczególnych projektów odpowiadają wydziały Urzędu Dzielnicy oraz jednostki organizacyjne miasta (m.in.: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego).

Za nami cztery lata doświadczeń. Dużo to czy mało? Dużo, zważywszy na czas i liczbę zrealizowanych projektów. Nabieramy doświadczenia po obydwu stronach realizujących ten program. Z roku na rok przybywa projektów dobrze wkomponowanych w realia związane z możliwościami i ograniczeniami wynikającymi z obowiązującego prawa i zadań spoczywających na poszczególnych szczeblach samorządu. Uczymy się trudnego dialogu prowadzącego do konkluzji, że rozmawiają tu ze sobą nie strony, lecz grono osób, które realizuje wspólny cel. Ale mentalna bariera my – oni jeszcze nas dzieli.

Wybrane projekty zgodnie z regulaminem budżetu partycypacyjnego powinny być zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego. Zapis ten nie uwzględnia faktu, że np. procedury obowiązujące w przypadku inwestycji infrastrukturalnych są czasochłonne – na niezbędne uzgodnienia, zebranie opinii, przeprowadzenie przetargów - 12 miesięcy to mało. Wynika to z konieczności respektowania w tych postępowaniach obowiązującego terminarza. Brak rewizji tego zapisu przez miasto rodzi niepotrzebne konflikty o niedotrzymanie gwarantowanego w regulaminie terminu wykonania. Co roku sygnalizujemy autorom regulaminu konieczność jego urealnienia. Na razie bez skutku. A mieszkańcy obwiniają za istniejący stan najczęściej tych, którzy są najbliżej procesu realizacji, czyli dzielnice. Zdarzają się również projekty, które wpisują się w rozpoczęte już działania miasta na danym terenie lub wymagają rozbudowania dla spełnienia warunków dotyczących np. bezpieczeństwa w ruchu. Dlatego m.in. przedłużony został czas realizacji takich projektów, jak „Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu”, „Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego: przejście dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe” (zadanie wymaga zmian w pasie drogowym wykraczających poza projekt zgłoszony do BP 2017) czy „Ciszej na Kępie Potockiej” (w którym to przypadku UDŻ zasięgał opinii na spotkaniach z mieszkańcami), a także „Rewitalizacja ul. Przasnyskiej”.

Odwoływanie się do opinii społeczności lokalnej w przypadkach budzących wątpliwości stało się zasadą przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Np. mieszkańcy zaniepokojeni realizacją projektu „Plac zabaw na czterech łapach” po spotkaniu i przedstawieniu rzeczowych argumentów zmienili swoje nastawienie.

Spośród dotychczas zrealizowanych projektów zdecydowana większość została dobrze przyjęta, np.: „Teren rekreacyjno-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego” zlokalizowany przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, „Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego” czy „Mural pamięci AK” nad Aleją Armii Krajowej w rejonie Marymontu. Dużą popularnością cieszą się projekty, które wchodzą potem jako stałe pozycje do kalendarza wydarzeń organizowanych dla mieszkańców, jak np. „Potańcówka międzypokoleniowa” czy „Żoliborska Noc Muzeów”. 

Należy jednak stwierdzić, że jest pewna, niewielka w stosunku do całości, liczba projektów,   w przypadku których natrafiamy na zgoła niezrozumiałą dla nas postawę środowiska, które je wykreowało. Są to projekty, w przypadku których udział autorów i całego środowiska we wszystkich fazach ich realizacji był wielokrotnie większy, niż w jakimkolwiek z pozostałych projektów. Np. „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym” – projektodawca sporządził również dokumentację wykonawczą i sprawował nadzór autorski nad realizacją projektu. Opóźnienia w realizacji powstały również za jego przyczyną i stąd obciążenie karami umownymi. Ale złe oceny zbierają urzędnicy. Dwa kolejne projekty: „Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim” i „Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym” (w obydwu przypadkach ten sam autor co w poprzednim projekcie)– sytuacja zbliżona. Znaczny udział autora i środowiska Żoliborza Południowego w kolejnych etapach realizacji, ale w finale „cozłegotoniemy”. Przy czym warto tu dodać, że kto ma do czynienia z realizacją projektów infrastrukturalnych wie, iż usterki są niejako wpisane w te procesy. Po to są okresy gwarancyjne, by je usuwać. I to jest zasada, którą przestrzegamy z pełną konsekwencją. Nie odżegnujemy się też od odpowiedzialności w sytuacjach przez nas zawinionych. Natomiast twierdzimy, że „Miejsca parkingowe na ul. Rydygiera” spełniają obowiązujące normy. Ich atutem jest to, że niepełnosprawny wysiada z samochodu bezpośrednio na poziomie chodnika. Szkoda, że malowanie okazało się wadliwe. Zostanie przez wykonawcę poprawione w ramach usuwania usterek.

Zakończył się etap składania projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2019. Na Żoliborzu zgłoszono 89 pomysłów. To dobry wynik. Dowodzi też, że szyderczy projekt „Miejsce upamiętnienia nieudolności urzędniczej „Niedasie”, zrobione z symbolicznej dykty” nie zniechęcił mieszkańców do inicjatywy, nie ograniczył ich aktywności i nie osłabił wiary w sens programu Budżet Partycypacyjny. Mało eleganckie wezwanie do bojkotu programu BP 2019 nie spotkało się z odzewem - nawet na macierzystym osiedlu, czyli na Żoliborzu Południowym. Miłe są sygnały odcinające się od tego typu zachowań. Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza