pl en de fr
12-10-2017

XXXV Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

Adamowi Buławie, Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Żoliborz, i Krzysztofowi Bugli, Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz, zadaliśmy jednobrzmiące pytanie: -  Co uznaje Pan za najważniejsze wydarzenie na XXXV Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz?

Obydwaj rozmówcy wskazali bez wahania  na uchwałę pozytywnie  opiniującą projekt załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 r. – z poprawkami wniesionymi w trakcie dyskusji. Podkreślili również, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. Oznacza to, że swoje głosy „za” oddali in gremio obecni na sesji radni opozycji. Takie sytuacje na Żoliborzu nie stanowią ewenementu, choć w ostatnich czasach nie zdarzały się zbyt często. W tym konkretnym przypadku radni potwierdzili, że gdy chodzi o dobro Żoliborza, o sprawy ważne dla mieszkańców, a przecież ten właśnie projekt jest szczególnie nacelowany na zaspakajanie ich potrzeb,  potrafią odłożyć na bok spory i działać wspólnie. Burmistrz podziękował za takie głosowanie.

W przyszłym roku Żoliborz zaplanował dochody własne objęte budżetem na poziomie 72 113 000 zł. Natomiast na wydatki mieć będziemy do dyspozycji 225 344 960 zł. Najwięcej wydamy na oświatę, 113 292 000 zł, to jest o ok. 2 mln więcej niż przewiduje plan na rok 2017. O 400 tys. zł wzrosną wydatki pozaoświatowe i wyniosą według planu – 85 915 000 zł.

Radni zwrócili uwagę na program inwestycyjny, który podtrzymuje tendencję wzrostową.  Wymienić tu należy m.in.: modernizację ul. Kaniowskiej na odcinku 470 m (od posesji nr 21 do ul. Krasińskiego) oraz ul. Mierosławskiego (od al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej), przebudowę ulicy Rydygiera (od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej) i ul. Śmiałej  (od al. Wojska Polskiego do ul. Gen Zajączka). Na ul. Anny German rozpoczęta zostanie bodowa zespołu szkolno-przedszkolnego i rozbudowa SP nr 65 przy ul. Mścisławskiej. Patio w SP nr 92 przy ul. Mścisławskiej zostanie zabudowane z przeznaczeniem na bibliotekę szkolną. Przebudowane zostaną boiska szkolne na ul. Przasnyskiej i Braci Załuskich. Zrealizowany zostanie I etap budowy Centrum Lokalnego. Inwestycje związane z realizacją programu BP 2018 przedstawimy osobno.

Zainteresowanych szczegółami projektu odsyłamy do zamieszczonej poniżej prezentacji.

Radni zaopiniowali również zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do dzielnicowego załącznika budżetowego na 2017 rok. Pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji  dla OSiR Żoliborz. Podjęli na koniec uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.

Załącznik:

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza