pl en de fr
05-09-2017

Inwestycje oświatowe na Żoliborzu

Wraz ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego dobiegają końca prace, których celem jest przygotowanie szkół i placówek oświatowych na przyjęcie uczniów. Tegoroczne inwestycje oświatowe w dzielnicy pokazują kierunki rozwoju i modernizacji bazy oświatowej.

Należy podkreślić, że skala i zakres obecnych inwestycji oświatowych nie mają odzwierciedlenia w latach ubiegłych, bowiem od roku 2002 w Dzielnicy Żoliborz nie powstała żadna nowa placówka oświatowa. W związku z potrzebami społecznymi mieszkańców Żoliborza Południowego w zakresie oświaty, wynikającymi z sytuacji demograficznej, Zarząd Dzielnicy Żoliborz podjął działania mające na celu poprawę infrastruktury oświatowej. W kadencji 2010-2014 pozyskano dodatkowe środki finansowe, które pozwoliły na przygotowanie projektów inwestycji oświatowych. W efekcie tych działań w obecnej kadencji można było rozpocząć procesy inwestycyjne poprawiające bazę oświatową w dzielnicy. Pierwszą z nich jest inwestycja zlokalizowana na Żoliborzu Południowym – Zespół Przedszkolno-Żłobkowy przy ul. Rydygiera 8A budowany we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. W roku szkolnym 2017/2018 w nowym obiekcie funkcjonować będzie 6 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat (150 dzieci), 4 oddziały żłobka dla dzieci w wieku 1-3 lat (100 dzieci). Przedszkole oprócz sal dydaktycznych dysponuje salą zajęć ruchowych, bogato wyposażoną kuchnią z zapleczem oraz pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi. Na zewnątrz powstał plac zabaw wyposażony w atestowane zabawki i urządzenia dostosowane do wieku wychowanków. Całość zaprojektowana została z troską o wygodę użytkowników. Przedszkole wyróżnia ciekawa urbanistyka i pomysłowe rozwiązania architektoniczne. Na dachu budynku ułożono nowoczesną instalację fotowoltaiczną umożliwiającą korzystanie z energii odnawialnej. Zespół przedszkolno-żłobkowy: powierzchnia użytkowa – 1957,50 m2, kubatura – 9788,05 m3, całkowity koszt - niespełna 7 mln zł. Następna inwestycja to nowe boisko w dotychczasowym Gimnazjum a obecnie Szkole Podstawowej nr 391, w samym centrum Żoliborza, przy ul. Filareckiej. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zmieszczono: boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i kwadranta o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię prostą o nawierzchni poliuretanowej ze skocznią w dal i do trójskoku oraz rzutnią do piłki palantowej, plac rekreacyjny z wyposażeniem dostosowanym do wieku uczniów. Oświetlenie wydłuży dzienny czas użytkowania obiektu. Z boiska będą korzystać również mieszkańcy dzielnicy. Szkoła Podstawowa Nr 391: boisko do piłki nożnej – 44x23,5 m, boisko wielofunkcyjne – 30,26x17,34 m, całkowity koszt - ponad 1,8 mln zł. Kolejna zrealizowana inwestycja to przebudowa Przedszkola Nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2. To przedszkole usytuowane na Żoliborzu Dziennikarskim, jest jednym z najdłużej funkcjonujących w naszej dzielnicy. Intensywnie eksploatowany budynek zużył się technicznie. Dzięki w porę podjętej przez Zarząd Dzielnicy decyzji, obiekt został całkowicie zmodernizowany, a jego wnętrze zupełnie odmienione. Adaptacja strychu na nowoczesną kuchnię wraz z funkcjonalnym zapleczem pozwoliła na utworzenie trzech dodatkowych sal dydaktycznych dla dzieci. Dzięki tym zmianom liczba wychowanków przedszkola wzrośnie ze 100 do 175, a liczba oddziałów z 4 do 7. To czynnik bardzo ważny z uwagi na lokalne potrzeby. Dodatkowo poddano modernizacji plac zabaw i taras. Dokonano również zamiany ogrzewania olejowego na gazowe. Przedszkole będzie miało nowe ogrodzenie i oświetlenie. Ponadto placówka otrzyma nowe wyposażenie i zabawki. Przedszkole Nr 212: powierzchnia użytkowa – 1068 m2, kubatura – 3000,62 m3, całkowity koszt modernizacji - ok. 3,9 mln zł.

zdjecie 1

zdjecie 2

zdjecie 3

zdjecie 4

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza