pl en de fr
czwartek, 20 kwietnia 2017 00:00

Jaka Warszawa w 2030 roku? - włącz się w dyskusję o strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku

Zapraszamy na ponad dwadzieścia spotkań dyskusyjnych i do plenerowych punktów konsultacyjnych. Konsultacje trwają od 11 kwietnia do 15 maja 2017 roku.

Projekt strategii #Warszawa2030 powstawał przy dużym udziale mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Zgłoszone pomysły i postulaty oraz praca grup roboczych złożyły się na wizję Warszawy w 2030 roku. Warszawa będzie miastem aktywnych mieszkańców, przyjaznym miejscem i otwartą metropolią. Mieszkańcy i mieszkanki, którzy brali udział w dyskusjach wskazali najważniejsze cele dla Warszawy. Są to:
 1. Odpowiedzialna wspólnota
 2. Wygodna lokalność
 3. Funkcjonalna przestrzeń
 4. Innowacyjne środowisko
Przedstawiamy projekt strategii #Warszawa2030. Zapoznaj się z pomysłem na Warszawę przyszłości. Zgłoś swoją opinię lub uwagi! Przyjdź na spotkanie
 • 11 kwietnia 2017 (wtorek) – Inauguracja konsultacji społecznych (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
 • 18 kwietnia 2017 (wtorek) – Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
 • 20 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 2. Wygodna lokalność (godz. 17:30, PKiN, sala Ratuszowa)
 • 27 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń (godz. 17:30, PKiN, sala Ratuszowa)
 • 15 maja 2017 (poniedziałek) – Cel 4. Innowacyjne środowisko (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
 • spotkanie dyskusyjne w naszej dzielnicy: 25.04.2017 r. godz. 17:30
  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (sala konferencyjna)
Odwiedź nas w plenerowym punkcie konsultacyjnym:
 • w każdą sobotę od 22 kwietnia do 13 maja w godz. 11-15 – informacje o lokalizacjach znajdziesz na www.2030.um.warszawa.pl i www.konsultacje.um.warszawa.pl 

Masz uwagę? Zgłoś ją:

 • przez Internet (formularz na stronie www.2030.um.warszawa.pl i konsultacje.um.warszawa.pl),
 • pisemnie w urzędach dzielnic (urny w Wydziałach Obsługi Mieszkańców).
Włącz się w decydowanie o rozwoju Warszawy! Twoje uwagi pomogą nam ulepszyć projekt strategii. Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach?
To, jaką strategię będzie miała Warszawa, jest ważne dla nas wszystkich. Strategia wytycza władzom miasta kierunki ich działań. Wpływa więc na to, na co są przeznaczane środki z budżetu miasta. Strategia jest dokumentem ogólnym. Wyznacza wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają doprowadzić do jej urzeczywistnienia. Konkretne zadania i projekty do realizacji wskazują natomiast opracowywane na jej podstawie programy. Jak pracowaliśmy nad strategią?
Projekt strategii jest efektem kilkunastomiesięcznych prac. Pierwszy raz strategia rozwoju Warszawy była budowana z tak dużym udziałem mieszkańców. Każdy etap prac rozpoczynał się od dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem naszej stolicy. Przez cały czas swoje prace prowadziły Grupy Robocze ds. aktualizacji strategii. Ich członkami byli przedstawiciele społeczności lokalnej wybrani w otwartym naborze. Prace nad strategią rozpoczęły się od wspólnego wypracowywania wizji. Pomysły zbieraliśmy podczas debat, konferencji, konkursów, a także za pośrednictwem ankiet. Później przeprowadziliśmy diagnozę, która pokazała, jakim wyzwaniom musi sprostać Warszawa, aby stać się miastem opisanym w wizji. Na tym etapie prac wykorzystaliśmy m.in. prowadzone regularnie badania opinii mieszkańców oraz wnioski płynące z dyskusji z ekspertami, mieszkańcami i innymi interesariuszami. Następnie sformułowaliśmy cele strategiczne i operacyjne. Ich realizacja ma przybliżyć nas do wizji Warszawy w 2030 roku. Zorganizowaliśmy ponad 70 otwartych wydarzeń (m.in. warsztaty, spotkania dyskusyjne, debaty, seminaria). Wzięli w nich udział mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje różnego typu. Odbyło się też blisko 20 spotkań z gremiami doradczymi funkcjonującymi przy m.st. Warszawie. Teraz zbliżamy się do końca prac. Po zakończeniu konsultacji społecznych przeanalizujemy wszystkie zgłoszone uwagi. Posłużą one do ulepszenia projektu strategii. Następnie przedłożymy strategię #Warszawa2030 do zatwierdzenia Radzie m.st. Warszawy. Konsultacje trwają od 11 kwietnia do 15 maja 2017 roku
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza