pl en de fr
14-03-2017

Park Żeromskiego będzie jeszcze piękniejszy

Na XXIX Sesji Rada Dzielnicy Żoliborz pozytywnie zaopiniowała uchwałę wprowadzającą nowe zadanie inwestycyjne Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego. W roku 2017 przeznaczymy 150 tys. zł na prace projektowe, w roku 2018 – 2mln zł na realizację zadania. Planowany jest m.in. remont i umocnienie skarp, remont fontanny, wykonanie studni do okresowego nawadniania zieleni parkowej. Ozdobą Parku powinna stać się rabata różana o powierzchni 800 m2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.Niebawem zostanie ogłoszonepostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybieprzetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie tego zadania.W załączeniu zamieszczamy „Koncepcję programowo przestrzenną zagospodarowania parku im. Stefana Żeromskiego” opracowaną przez Green Pi. Pracownię Architektury Krajobrazu na zlecenie dzielnicy Żoliborz.

Ku przypomnieniu. Park Żeromskiego to jedno z najświetniejszych miejsc na Żoliborzu, trwale wpisane w krajobraz naszej dzielnicy. Powstał w 1932 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Żoliborza, na terenie dawnych, dziewiętnastowiecznych fortyfikacji rosyjskich. Przy pracach ziemnych zatrudniano kilkuset bezrobotnych w ramach robót publicznych. Autor pierwotnego projektu, S. Zadora Zdrojewski, zaproponował park w stylu modernistycznym nawiązując do kanonów estetycznych i funkcjonalnych architektury ówczesnego Żoliborza. Nie przypadkowa była data uroczystego oddania parku do użytku. Miała ona wymiar symboliczny. Jak informowała ówczesna prasa, miało to miejsce w stulecie rozpoczęcia przez Rosjan wyburzania pod budowę Cytadeli prześwietnych budowli corazziańskich. (Gazeta Polska – 20 czerwca 1932: Wczoraj, tj. w setną rocznicę zburzenia Stanisławowskiego Żoliborza odbyło się poświęcenie parku im. Żeromskiego, który powstał na fortach dawnej Cytadeli.)

Park znajduje się na terenie Żoliborza Historycznego i tak jak cały ten obszar objęty jest opieką konserwatora zabytków. W latach 2004/2005 przeszedł gruntowną rewitalizację. Autorzy projektu współczesnego, arch. arch. krajobrazu Marek Szeniawski i Wojciech Trzópek, respektowali założenia projektu pierwotnego. Wprowadzili jednak rozwiązania, szczególnie w zakresie infrastruktury, z natury rzeczy niemożliwe do zastosowania w latach trzydziestych. Służą one przede wszystkim właściwej pielęgnacji i bezpieczeństwu. Dzięki rewitalizacji park odzyskał wygląd maksymalnie zbliżony do stanu, w jakim ujrzeli go pierwsi spacerowicze w latach trzydziestych. Oczywiście nie było wówczas jeszcze tak bujnej roślinności.

W ramach modernizacji przeprowadzono remont alejek, architektury ogrodowej, infrastruktury, urządzeń wodnych, odnowiono szatę roślinną. Atrakcją jest bez wątpienia plac zabaw dla dzieci. W momencie oddania do użytku był to największy powierzchniowo i najnowocześniejszy plac zabaw w Warszawie (ponad 2 tys. m2). Park został wyposażony w 95 stylowych ławek (żeliwna konstrukcja, drewniane siedzisko) i 100 latarni. Pięć tablic informacyjnych polecamy uwadze spacerowiczów. Ogrodzenie parku mierzy ponad 1000 metrów, podobnie jak podziemna instalacja wodna. 16 hydrantów ułatwi nawodnienie roślinności. W narożniku Mickiewicza i Mierosławskiego, w kąciku dla zakochanych, pięknie prezentuje się zabytkowe poidełko. Spacerujemy po alejkach żwirowanych (przepuszczających wodę), a także po ciągach z kostki ułatwiających prowadzenie wózków. Posadzono 68 nowych drzew, 5318 krzewów i 94.580 roślin okrywowych. Posiano ponad 9 tys. m2 trawników, a ponad 10 tys. m2 wykonano z darni. A nad Parkiem króluje fontanna. Zdobi ją rzeźba: Alina - Dziewczyna z dzbanem autorstwa Henryka Kuny, wybitnego twórcy okresu międzywojnia. Stała się ona symbolem naszej dzielnicy pełniąc funkcję zwyczajem usankcjonowanego logo. Wyeksponowane zostały również dwa kamienie upamiętniające 15 i 75 rocznicę odzyskania niepodległości. Na obrzeżu Parku znajduje się wspaniale odrestaurowany Fort Sokolnickiego, a w jego sąsiedztwie dwie prochownie będące również przybytkami kultury. Podczas prac rewitalizacyjnych wydobyto z ziemi kilka tafli czerwonego piaskowca, który pierwotnie miał być wykorzystany do budowy nadwiślańskich bulwarów, ale Rosjanie użyli go przy wznoszeniu Cytadeli (m.in. parapety okienne w Forcie Sokolnickiego wykonane są z tego budulca). Wydobyto również kilka szyn kolejki wykorzystywanej do transportu przy budowie Żoliborza Oficerskiego. Identyczne szyny zastosowano jako słupki podczas grodzenia boiska szkoły sąsiadującej z Parkiem.

Załącznik:

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza