pl en de fr
09-03-2017

Absolutorium dla Zarządu Dzielnicy Żoliborz.

Radni na XXIX Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz udzielili Zarządowi Dzielnicy, trzynastoma głosami za, przy 4 wstrzymujących, absolutorium za rok 2016. Pytany przez nas Adam Buława, przewodniczący Rady, wyraził satysfakcję z tego wyniku, a burmistrz Krzysztof Bugla zwrócił uwagę na fakt, że nie było głosów przeciwnych. Podstawowe parametry wykonania budżetu obrazowo przedstawia załączona prezentacja przygotowana przez wydział Budżetowo-Księgowy Urzędu Dzielnicy. Zainteresowanych odsyłamy do tego źródła. W minionym roku dzielnica wydała 190,09 mln zł, przy dochodach własnych na poziomie 65,64 mln zł. Najwięcej wydatków, bo 56%, absorbuje edukacja, 20% przeznaczamy na ochronę zdrowia i pomoc społeczną, a 10% na zarządzanie strukturami samorządowymi. Największe inwestycje to budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8 – 3,6 mln zł, rozbudowa przedszkola Nr 212 przy ul. Rybińskiego 2 – 2,2 mln zł, przebudowa boiska Gimnazjum Nr 56 przy ul. Filareckiej 2 – 1,5 mln zł oraz modernizacja ul. Kaniowskiej – 1,5 mln zł.

Radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę wprowadzającą nowe zadanie inwestycyjne Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego.    W roku 2017 przeznaczymy na ten cel 150 tys. zł, w roku 2018 – 2mln zł. Planowany jest remont i umocnienie skarp, remont fontanny, wykonanie studni do okresowego nawadniania zieleni parkowej. Ozdobą Parku powinna być rabata różana o powierzchni 800 m2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bez głosu sprzeciwu – 19 za - przyjęte zostało również sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Tekst zamieszczamy jako załącznik i tam odsyłamy zainteresowanych. Jest to pouczająca lektura, szczególnie dla tych, którzy pytają: co oni robią? Robią i to wiele, o czym szczegółowo informują w sprawozdaniu. A przy tym przedstawione informacje ilustrują postęp w dokonaniach tej jednostki na przestrzeni kilku minionych lat. ZGN zarządza gospodarstwem, w skład którego wchodzi 1549 lokali mieszkalnych, 161 lokali użytkowych, 71 garaży i boksów motocyklowych oraz 381 stanowisk postojowych. Zasoby terenowe to łącznie 166 389,95m2. Wydatki bieżące kształtowały się na poziomie 16,01 mln zł, a dochody – 17,2 mln zł. W kolejnej uchwale radni wskazali Annę Nalberczak, wiceprzewodniczącą Rady, jako swojego przedstawiciela do Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz. W następnym punkcie radni po raz drugi debatowali nad skargą na działania dyrektora OSiR. Na poprzedniej sesji oddalili rekomendację Komisji Rewizyjnej, która po szczegółowej analizie postulowała uznanie skargi za zasadną. Teraz w głosowaniu uznali tę skargę za bezzasadną odwołując się do argumentów „faktycznych i prawnych” zawartych w uzasadnieniu uchwały.

Załącznik:

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza